Containerpraat

Industrie 4.0, Industrial Internet of Things, big data. Je kan de vakkrant niet openslaan, of je wordt ermee om de oren geslagen. Steeds meer slimme spullen met een IP-adres en gekoppeld via de cloud. Steeds meer sensordata verzamelen en deze omzetten naar informatie die leidt tot betere beslissingen.

Wij, systeemintegratoren, beluisteren de digitaliseringsdiscussie al een poosje. En het is waar dat de verdere digitalisering en integratie van productiemiddelen, processen en ketens waarde brengt. Maar een revolutie? Laten we dat de historici over twintig jaar maar uit laten maken. Door de bril van de systeemintegrator bekeken, is er in elk geval een aardig ‘oude wijn, nieuwe zakken’-gehalte in het digitaliseringsdebat is geslopen. En in de slimme 4.0-container wordt zo’n beetje alles gegooid wat maar een beetje naar digitalisering riekt. Feit blijft alleen dat dat integreren van systemen – lees het met elkaar verbinden middels het uitwisselen van relevante data – iets is wat wij al jaren doen. Het is een vak. Ons vak. En de uitvoering ervan luistert vaak veel te precies, is veel te specifiek om in een container te stoppen. Het juiste bitje op het juiste moment op de juiste plek is daarnaast maar het halve verhaal. Want naast de gedigitaliseerde virtuele wereld is er ook nog zoiets als realiteit. En die is in de praktijk vaak weerbarstiger dan je op het eerste gezicht zou vermoeden. Die in de vingers hebben, daar grip op hebben, dat is een kwestie van veel doen. Ervaringswijsheid dus – echt iets anders dan smart – die je vooral bij de integrator vindt. Hij doet zijn hele leven niets anders.

En dat brengt ons op het laatste punt. Want integreren is ook het samenbrengen van die twee werelden. De virtuele en de tastbare. Om dat succesvol te doen moet je vooral heel goed weten wat je wilt. En de container? Die past dan niet meer. Vervolgens blijkt weten wat je wilt lastiger dan gedacht. Ook hier kan de integrator van toegevoegde waarde zijn. Al is het maar om het feit dat hij in tal van takken van sport heeft gezien wat er allemaal mogelijk is, hoe je dit aanvliegt en ook hoe je dit juist niet moet aanvliegen. Ons pleidooi is dan ook als we echt stappen in 4.0 willen zetten, we concreet aan de slag zullen moeten en de container zullen moeten laten varen. Wij, integratoren, helpen u daar graag bij.