EHEDG-congres: focus op voedselveiligheid tijdens (ver)bouwen

Een focus op voedselveiligheid. Dat is volgens salesmanager Ron Verleun van VSE het belang van het EHEDG-congres 'Hygiënisch bouwen' dat op 3 november a.s. in Apeldoorn plaatsvindt.

‘Nederland heeft daarin wereldwijd een betrouwbare naam. Met de organisatie van het congres vestigt EHEDG niet alleen de aandacht op de noodzaak van hygiënisch ontwerpen tijdens het (ver)bouwproces’, stelt Verleun. ‘Het laat daarmee ook zien wat er al op dat gebied gebeurt.’

Tijdens het congres op 3 november staat de nieuwe richtlijn centraal die EHEDG Nederland binnenkort publiceert: ‘Hygiënische Ontwerpprincipes voor Voedingsmiddelenbedrijven’.

Hygiënisch bouwen
‘Daarin worden alle hygiëne-aspecten behandeld van het gebouw waarin het productieproces plaats vindt’, blikt Verleun vooruit. ‘Dat gaat heel breed; van hygiënisch (ver)bouwen tot de verschillende hygiënische onderdelen van gebouwen, zoals de vloer, afwatering, wanden en plafonds.'

Maar ook luchtbehandeling en het plaatsen van veiligheidsmiddelen, zegt hij, zoals brandblussers en BHV-apparatuur in zones met hoge hygiëne-eisen.' En daar blijft het niet bij, wordt duidelijk. ‘Tijdens het EHEDG-congres komt ook aan de orde hoe in de levensmiddelenindustrie bouwactiviteiten kunnen worden gecombineerd met een fabriek die in bedrijf is.’

Dat laatste is belangrijk, weet Verleun. ‘Zowel tijdens het ontwerpproces als het bouwproces moet daar continu rekening mee worden gehouden’, benadrukt hij. ‘Als een schakel in dat hele traject niet goed of onvoldoende doordacht is, kan dat grote gevolgen hebben. Mede om die reden juichen we het toe dat de nieuwe richtlijn ‘Hygiënische Ontwerpprincipes voor Voedingsmiddelenbedrijven’ er komt.’

Richtlijnen als basis
VSE 4HD EHEDG-congresVSE weet als geen ander hoe dat in de praktijk werkt, vertelt Verleun. ‘Als het gaat om hygiënisch ontwerpen, zijn we een allrounder in de voedingsmiddelenindustrie. Op basis van de hygiënische richtlijnen ontwerpt VSE voor productielijnen en machines procesbesturingen en elektrische installaties, inclusief het in bedrijf stellen. Daarbij hoort ook hygiënische verlichting die ook al in de voedingsmiddelenindustrie wordt toegepast en het integreren van hygiënische robots in een productielijn.'

We weten wat er van ons wordt verwacht, stelt hij. 'Ook als er wordt gebouwd, bijvoorbeeld bij een uitbreiding. Door onze jarenlange ervaring weten we precies hoe we onze werkzaamheden kunnen combineren met de bouwactiviteiten. Het feit dat concerns van naam en bedrijven in de levensmiddelenindustrie al om die reden voor VSE kozen zegt wat dat betreft genoeg.’

Het EHEDG-congres over de nieuwe richtlijn no. 44 'Hygiënische Ontwerpprincipes voor Voedingsmiddelenbedrijven' vindt plaats op 3 november in hotel-restaurant De Cantharel in Apeldoorn. Voor meer informatie, kijk op de congressite. Meer weten over de 4HD's: hygiënische verlichting, installatie, engineering en robotica?  Kom dan tijdens het congres naar de VSE-stand (zie foto).