Kosten besparen door hygiënisch ontwerpen

Kosten besparen. Behalve het kunnen voldoen aan wet- en regelgeving om de volksgezondheid te kunnen garanderen, is dat een van de belangrijkste voordelen van hygiënisch ontwerpen.

Door het op basis van de hygiënische richtlijnen ontwerpen van een machine of installatie nemen de kosten voor reiniging aanzienlijk af, weet salesmanager Ron Verleun van VSE.

'Er kan niet alleen hygiënischer, lees strakker worden ontworpen met een gladder oppervlak en minder hoeken. Ook kan er daardoor robuuster worden ontworpen waardoor zowel de kosten voor vervanging en onderhoud afnemen.'

Kosten technische dienst
Verleun ziet een duidelijke relatie tussen het percentage van de vervangingswaarde en de onderhoudskosten. 'Naar mate er meer wordt bezuinigd op het hygiënisch ontwerp, is er meer onderhoud nodig, zegt hij. 'Met navenant hogere kosten voor het vervangen van onderdelen en onderhoud.'

Behalve dat kost het de technische dienst volgens hem ook nog eens onnodig extra tijd. 'De TD is veel vaker bezig met onderhoud en herstel van een machine of  installatie die niet hygiënisch is ontworpen of waarop is bezuinigd bij inkoop.' Hij adviseert bedrijven daarom meer te investeren op basis van total cost of ownership. 'Het bedrag dat ze in het begin meer uitgeven, wordt op termijn dubbel terugverdiend door de lagere vervangings- en onderhoudskosten.'

Uptime machines neemt toe
Kostenverminderingen is niet het enige voordeel van hygiënisch ontwerpen, zegt Verleun. 'Ook neemt de 'uptime' van machines toe waardoor hygiënisch ontwerpen direct een positief effect heeft op het rendement van de investering en het resultaat van een bedrijf.'

Door hygiënisch ontwerpen neemt bij bedrijven bovendien het aantal afgekeurde grondstoffen en producten af, zegt hij. 'En niet onbelangrijk: ook is er minder kans op het risico van recalls en daarmee op de onnodig hoge kosten voor claims en afbreuk van het imago van een bedrijf.'

Hygiënisch ontwerpen speelt sectorbreed in de voedingsindustrie, zegt Verleun die tegelijkertijd in de praktijk ziet dat nog niet alle bedrijven zich daarvan bewust zijn. 'Terwijl het een vereiste is om aan wet- en regelgeving te kunnen voldoen', benadrukt hij.

4HD's
Hygiënisch ontwerpen bij industriële automatisering beslaat het totale traject, aldus Verleun; van het ontwerpen van de elektrische installatie, het hygiënisch installeren, het ontwikkelen van de bijbehorende software met de verschillende spoelcycli als geïntegreerd onderdeel van de productie tot en met hygiënisch verpakken onder meer met een hygiënische robot.'

VSE is van al die markten thuis, stelt hij. 'Te beginnen met kennis. Alle vakprofessionals hebben bij Wouter Burggraaf een cursus hygiënisch ontwerpen gevolgd. Verder zijn we allrounders in de zogeheten 4HD's: hygiënische verlichting, het bouwen van hygiënische installaties, hygiënisch engineeren en hygiënische robotica.'

We nemen niet alleen dat hele traject voor onze rekening, aldus Verleun. 'Maar denken ook met opdrachtgevers mee. Daarbij spreken we hun taal, we begrijpen de uitdagingen waar ze voor staan en weten daar oplossingen voor de vinden. Dat is onze kracht. We merken in de praktijk dan ook dat klanten mede daarom al in een vroeg stadium VSE betrekken bij een project waarbij hygiënisch ontwerpen belangrijk is.'

Wilt u meer weten over hygiënisch ontwerpen en de mogelijkheden die VSE biedt? Neem dan contact op met Ron Verleun, e-mail: r.verleun@vse.nl