Schoonmaker aan tafel: hygiënischer ontwerpen

Kabels, elektrotechnische onderdelen en sensoren op moeilijk bereikbare plaatsen. Het zijn voorbeelden van tekortkomingen in het ontwerp waardoor een productielijn niet goed overal kan worden schoongemaakt.

'Om toch hygiënisch te kunnen reinigen is er daardoor meer tijd nodig; dat komt een bedrijf uiteindelijk op hogere kosten te staan', zegt accountmanager René Bakker van Hago Food & Industry.

Machinebouwers kunnen dat volgens hem voor blijven door bij het bouwen van machines en productielijnen meer rekening te houden met de richtlijnen voor hygiënisch ontwerpen. 'Dat gebeurt al', ziet hij in de praktijk, maar er valt nog een wereld te winnen.'

Als voorbeelden noemt Bakker onder meer rechte hoeken die beter rond hadden kunnen zijn en ruw materiaal waar een glad oppervlak hygiënischer was geweest. 'Dit kan worden voorkomen door al in het ontwerpstadium na te denken over het hygiënisch schoonmaken van een productielijn. Wat mij betreft mag de schoonmaker daarom aan de ontwerptafel om daar over mee te praten.'

Schoonmaken goedkoper door hygiënische ontwerpen
De technici die een productielijn ontwerpen en de schoonmakers die ze reinigen, zijn allebei professionals op hun vakgebied, noemt Bakker daarvoor als reden. Hij pleit er voor dat machinesbouwers, producenten en schoonmaakbedrijven het de schoonmaker makkelijker maken.

'Dat kan door alle expertise in een vroeg stadium te koppelen zodat al bij het ontwerp rekening kan worden gehouden met de hygiënisch richtlijnen. Die gezamenlijke inspanningen bewijzen zich vooral door een op de praktijk afgestemd hygiënisch ontwerp.'

Dat kost in de ontwerpfase wel wat meer, is Bakker zich van bewust, 'Maar die investering betaalt zich terug na de ingebruikname omdat per saldo de schoonmaakuren afnemen', zegt hij nuancerend. 'Bovendien komt het hygiënische ontwerp ook de kwaliteit ten goede', stelt Bakker. 'Daardoor is het risico op peperdure recalls minder groot. Ook daardoor winnen op termijn alle partijen bij een hygiënisch ontwerp van een machine of productielijn.’

Dit is de eerste post naar aanleiding van het interview met René Bakker. In de volgende posts komen ook nog het met klanten meedenken en een app aan bod.

Interview René Bakker: Fenny Brandsma