Vergeten robotveiligheid

Hoe menselijk ze soms ook lijken, een robot is natuurlijk gewoon een machine. En dat betekent dat alle machineveiligheidseisen ook voor de robot opgaan. In een artikel over robotveiligheid zet veiligheidsconsulent John Bal van D&F een aantal van deze eisen op een rijtje.

Bal begint zijn verhaal met een uitleg over het verschil tussen een richtlijn en een norm. Europese richtlijnen beschrijven de wet. Aangezien een robot een machine is, moet hij voldoen aan de Machinerichtlijn, waarin onder andere staat dat machines veilig moeten zijn, er risicoanalyses moeten worden uitgevoerd en dat deze moeten worden vastgelegd in een Technisch Constructie Dossier. Een norm daarentegen is een door een normcommissie beschreven praktische werkwijze die – mits goed gevolgd – een vermoeden van overeenstemming met de richtlijn verondersteld. Volg je de norm, dan voldoe je waarschijnlijk aan de wet.

Welke normen er zijn voor robots? Ook die behandelt Bal in zijn artikel. EN-ISO 10218-1 bijvoorbeeld is de norm voor robotfabrikanten. EN-ISO 10218-2 is er voor de machinebouwer en integrator. Ook voor de risicoanalyse geeft Bal handvaten. Gebruik voor geïntegreerde productiesystemen, wat de robot is EN-ISO 11161. Deze norm is makkelijker toepasbaar dan de algemenere EN-ISO 12100. Tot slot gaat Bal uitvoerig in op het bouwen van een robotcel en het bereik van een robot. Het theoretische bereik is meestal veel groter dan het geprogrammeerde bereik. Voor het hekwerk wordt dan ook het beste EN-IEC 10218-2 gebruikt.

U kunt hier het hele artikel van Bal, dat overigens ook in Aandrijven & Besturen verscheen, uitgebreid nalezen.