Voor u gelezen: IIoT noodzaak voor de industrie

Onlangs publiceerde ABN Amro een uitgebreid rapport over het Industrial Internet of Things. In het rapport stelt de bank dat het absoluut noodzakelijk is voor de industrie er mee aan de slag te gaan. Hierbij is het investeren in nieuwe businessmodellen belangrijker dan efficiencywinst.

Industrie 4.0, Smart Industry, IIoT, het zijn verschillende uitwerkingen van één fenomeen: de digitalisering van de productie en de koppeling van systemen via het internet.  In een krachtenveld van communities, open standaarden, 3D-printers en robots, staat de industrie in al deze gevallen een vergelijkbare heilige graal voor ogen:  een werkelijk decentraal aangestuurde enkelstuksproductie. Hierbij maakt de consument zijn wensen via het internet kenbaar en de hele keten – zowel productie als logistiek – komt  ‘autonoom’ in actie om dit unieke product te maken en bezorgen.

Focus op verdienmodellen
ABN AMRO onderzocht waar de kansen en bedreigingen van een ‘digitale productie revolutie’ voor Nederland liggen. Het kwam tot de conclusie dat industriële bedrijven zich vooral richten op de efficiencywinst die met IIoT behaald kan worden. Maar aangezien de industrie in Nederland voor een belangrijk deel uit mkb-bedrijven bestaat, is de bank bang dat door beperkte schaalvoordelen ook de IIoT-efficiency te beperkt zal zijn. Een focus op nieuwe verdienmodellen daarentegen, kan Nederland veel brengen. Vooral de sterke machinebouwsector zou met diensten als onderhoud-op-afstand, predictive maintenance en data-analyse op internationaal niveau haar toppositie kunnen handhaven en uitbreiden. ABN ziet een IIoT-omzetpotentieel van  2 miljard euro per jaar.  Dit moet vanaf 2018 realiseerbaar zijn.

Cultuurverschillen
Voor de ontwikkeling van dit potentieel dient er wel een gat overbrugd te worden: dat tussen industrie en de IT-sector.  Hoewel een passie voor technologie gedeeld wordt spreken beide sectoren een andere taal met andere standaarden en werken ze op een andere manier. Zo is de IT-wereld ‘agile’ met korte sprints en veel iteraties. De industrie kent langere levenscycli en is preciezer en voorzichtiger om uiteindelijk tot één robuuste eindoplossing te komen.
In hoeverre deze verschillen kunnen worden overbrugd bepaalt in grote mate of het IIoT-potentieel van Nederland ook daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden.

VSE beweegt zich al de nodige jaren in dit krachtenveld en houdt een stevige vinger aan de IIoT-pols. Wilt u weten wat uw IIoT-potentieel is dan gaan we graag met u in gesprek.

Download hier het hele rapport