Voor u gelezen: kabinet stimuleert fieldlabs

Met de kabinetspublicatie van de regeling Smart Industry Fieldlabs komt er bijna € 15 miljoen subsidie beschikbaar voor het opzetten van nieuwe experimentele projecten in de fieldlabs smart industry.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht smart industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Ook bieden ze een omgeving waarin mensen deze oplossingen leren toe te passen. Ze versterken verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek smart industry thema. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus.

Dit sluit naadloos aan op de ambitie van VSE om in 2017 meer aandacht te gaan besteden aan smart industry, en dan met name aan de concrete invulling ervan.

Momenteel zijn iets meer dan 10 smart industry fieldlabs actief en er worden er nog tientallen meer verwacht. Ineke Dezentjé Hamming, voorzitter van het Team Smart Industry en voorzitter van FME is er blij mee. “Ik vind dit heel positief. Investeren in de versnelling van de digitalisering van Nederland loont, want het creëert nieuwe verdienkracht en banen.”
“Met het stimuleren van fieldlabs kunnen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen versneld worden ontwikkeld en gedemonstreerd”, aldus Dezentjé Hamming. “Deze fieldlabs laten de wereld zien wat er in Nederland mogelijk is en geven de industrie een springplank om de internationale positie te versterken. Ik kijk ook met nieuwsgierigheid uit naar de nieuwe kabinetsplannen en hoe we deze versnelling samen nog meer impact kunnen geven.”

Lees het hele bericht op https://www.fme.nl/nl/nieuws/kabinet-stimuleert-groei-smart-industry-fieldlabs-verder