Voor u gelezen: Steeds meer video in data-acquisitie

Een artikel in Aandrijven & Besturen van juni stelt dat het gebruik van video voor data-acquisitie snel toeneemt. Het artikel haalt daarvoor een onderzoek aan dat onlangs werd uitgevoerd door HBM, een Duitse fabrikant van weeg- en meettechnologie. Video wordt vooral gebruikt om beelden van testsituaties op te nemen, voor de aansturing van processen en voor een aantrekkelijke presentatie van de resultaten.

Tot op heden was er echter weinig inzicht in het aantal en de soort toepassingen van video. Volgens het artikel blijkt de belangrijkste reden om video bij data-acquisitie in te zetten, het verkrijgen van additionele (beeld)informatie, om onverwachte afwijkingen en gebeurtenissen beter te kunnen analyseren.

Video wordt het meest toegepast in de bouw en de civiele techniek, de automobielindustrie, de machinebouw en de procesindustrie. In de bouw gaat het bijvoorbeeld om structurele duurproeven en belastingtesten en bewaking van bruggen, spoorwegen, tunnels en gebouwen. Bij de bewaking van machines of algemene laboratoriumtests met testbanken wordt video vooral gebruikt om beeldinformatie te krijgen over bewegende delen zoals motoren, aandrijvingen en versnellingsbakken. Een andere toepassing is het opnemen van (destructieve) tests van mechanische componenten of andere systeemdelen.

In de automobielindustrie wordt video vooral ingezet bij mobiele of road-load data-acquisitie. Met de video worden bijvoorbeeld beelden van de rit en de bestuurder gemaakt of wordt het gedrag van onderdelen zoals assen en banden gevolgd. En bij botsproeven is het gebruik van video al heel gemeengoed.

Het artikel vermeldt dat videobeelden waardevolle toegevoegde inzichten en informatie leveren, naast ‘harde' data van intelligente sensoren, passieve meetopnemers, digitale bussystemen en realtime data van de omgeving. Zeker voor niet-engineers kunnen videobeelden overtuigender zijn dan rapportages in de vorm van grafieken en tabellen.

Video genereert heel veel data. Zelfs een relatief goedkope webcam levert enorme hoeveelheden ruwe data per seconde. Bedrijven moeten zich afvragen wat relevant is, zegt de schrijver. Te veel data is niet zinvol en zal de interpretatie en de verwerking van de data alleen maar moeilijker maken. En hoewel video belangrijk wordt, zijn voor nauwkeurigheid nog steeds data van sensoren nodig. Die worden dus zeker niet overbodig.

Bijna de helft van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan dat ze nu al video-opnames inzet, terwijl meer dan de helft van de deelnemers verwacht dat het gebruik van video het komende jaar zal toenemen.

Lees meer op http://www.aandrijvenenbesturen.nl/nieuws/algemeen/nid8023-steeds-meer-video-in-data-acquisitie.html