WaardZaam? Logisch!

Als bedrijf met een duurzaam hart is het soms zoeken. Zoeken naar de balans tussen je bedrijfsvoering en je drive om een verschil te maken in je omgeving. Je bent immers geen milieuorganisatie, maar wilt toch graag je steentje bijdragen. Je ontwikkelt je projecten zo duurzaam mogelijk, denk bijvoorbeeld aan de Ramspolbrug en andere voorbeelden. Je ontwikkelt vanuit jezelf toekomstbestendige projecten zoals een hybride aangedreven boot. Je zorgt ervoor dat alle bedrijfsauto’s milieuklasse A hebben of geheel elektrisch zijn. Allemaal dingen die je gewoon kunt inpassen in het dagelijkse werk. Dingen die eigenlijk gewoon heel vanzelfsprekend zijn.

Maar als je toch eens nog meer een verschil zou kunnen maken? Als je toch eens met de regionale overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen in een netwerk zou kunnen zitten, met als doel elkaar te versterken en duurzaam ondernemen concreet te maken? Dan is het toch niet meer dan logisch dat je daar met volle overtuiging instapt? Precies!

En toen ontstond vrij recent in onze prachtige regio een initiatief vanuit een bevlogen MVO-onderneemster: Waardzaam. Een initiatief waarin de regionale overheid, bedrijven en kennisinstellingen samen in een netwerk zitten, met als doel elkaar te versterken en duurzaam ondernemen concreet te maken. Naar aanleiding van de MVO bijeenkomst ‘Duurzaam ondernemen loont!’ in september 2015 is de MVO kopgroep Krimpenerwaard ontstaan en daarin heeft VSE zitting genomen. Want wij houden van concreet.
En heel concreet, op korte termijn, kun je worden door een energieconvenant te ondertekenen. Zo zet je een route uit voor een eerste stap.

In de communicatie vanuit het WaardZaam initiatief worden 9 voordelen benoemd. Hoe die zich uiten?

- Positieve sfeer en betrokkenheid
De gemeente Krimpenerwaard, bedrijven en scholen trekken samen op en kunnen zo eenvoudig kennis en ervaring delen en verspreiden. De gemeente heeft een langetermijnambitie waarin de samenleving geen gebruik meer hoeft te maken van fossiele brandstoffen en energie- en CO2neutraal is. En omdat je met elkaar die verbinding aangaat en een netwerk vormt met de stellige overtuiging dat duurzaam ondernemen móet, kun je dan ook echt stappen gaan zetten.

- Directe winst door een lagere energierekening
Op 21 april ondertekenden 25 bedrijven uit de regio - waaronder VSE - bij de bedrijvenkring Schoonhoven een energieconvenant. Kortlopend, concreet en meetbaar. De doelstelling is 10% CO2reductie in 3 jaar tijd. Het startmeetjaar is 2015. Binnen het convenant werken bedrijven samen aan kosten- én energiebesparing. Iedere deelnemer bepaalt zelf hoe hij deze reductiedoelstelling invult. Dit kan gaan over gebouwen en installaties maar ook over auto’s en materieel. De deelnemers brengen hun energieverbruik in kaart met behulp van de Milieubarometer van Stimular.

- Sneller inspelen op een veranderende markt
Zoals netwerk WaardZaam het zelf benoemt: ‘Er zijn volop kansen voor energiebesparing en duurzame energieopwekking. Sommige vormen van duurzame energie zijn al rendabel of worden dat binnenkort. Energiebesparing leidt tot een verlaging van de bedrijfskosten. De deelnemende bedrijven en instellingen onderkennen dit en slaan de handen ineen om dit te bereiken.’
Dat betekent dat de bedrijven leren van elkaar. Iedereen heeft al ergens ervaring mee en kan die kennis en ervaring delen.

- Positieve publiciteit
Het onderwerp krijgt frequent aandacht in de pers en het imago van ondernemers die duurzaam denken en doen, wordt steeds beter.
Logisch, want duurzaam ondernemen doe je in eerste instantie vanuit je hart. Vanuit een bewust rentmeesterschap toon je liefde voor de natuur, besef je dat het behoud van de kwaliteit van je leefomgeving op de eerste plaats komt, voor de volgende generatie en voor je eigen wereldburgerschap. Dat is het eerste winstpunt.

- Verlaging van het ondernemersrisico
De bedrijven in het netwerk delen hun kennis en ervaring met elkaar. Zo kun je profiteren van de ervaringen van anderen en hoeft niet iedereen het wiel uit te vinden. Wat is bij een ander gelukt, of juist niet. En waarom. Dat vermindert het risico dat jij iets gaat ondernemen dat gewoon niet werkt. En energie besparen is duurzaam en spaart geld. Het is dus voor de meeste mensen alleen een kwestie van de focus verleggen.

- Nieuwe invalshoek voor productinnovaties
WaardZaam gaat de kennisdeling faciliteren. Er wordt een aantal kennisthema’s gekozen met per thema één of meerdere deelnemers die het initiatief nemen. VSE kan haar kennis inbrengen op het gebied van automatisering, aandrijving, ledverlichting en nog een aantal verwante onderwerpen. We hebben al heel wat mooie projecten op ons conto en zetten veel duurzaamheidsprincipes al dagelijks in. Denk bijvoorbeeld ook maar eens aan het voorkomen van overdimensionering.

- Gemotiveerder personeel en daarmee hogere productiviteit
Bij VSE breiden we het bewustzijn ook intern steeds verder uit. Onze werknemers beseffen meer en meer dat duurzaam ondernemen de toekomst heeft. In een duurzame onderneming voelen medewerkers dat ook hun welzijn meeweegt. Werknemers krijgen bovendien de ruimte voor eigen inbreng, dat ertoe leidt dat men zich meer gewaardeerd voelt. Bovendien komen de slimste tips vaak van de werkvloer.

- Nieuwe manieren om je te onderscheiden van de concurrent
Wij zijn ervan overtuigd dat je als mens, maar nog meer als bedrijf een goed rentmeesterschap moet voeren. Naar je omgeving, naar andere bedrijven, naar je medewerkers en naar de toekomst.
Of, zoals het netwerk het verwoordt: “Ondernemen vanuit het hart en met het oog gericht op de toekomst. Het doel? Die toekomst op een duurzame manier overdragen aan de volgende generatie. Op een eerlijke manier zaken doen, met respect voor de belangen van anderen.”

- Voordelen bij acquisitie
Bijvoorbeeld bij tenders en duurzaam inkopen door de overheid. Het positieve imago zal bovendien bijdragen aan de gunfactor, die bij iedere opdrachtverstrekking een rol speelt. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om het MVO-beleid van bedrijven en we kunnen dit actief inzetten.

En we voegen er zelf graag nog een voordeel aan toe: Door kennis te delen, vermenigvuldig je het resultaat!