YPA: Vinken zetten!

Verschillende FEDA-leden, waaronder VSE, hebben het initiatief genomen voor een Young Professional Award voor de Mechatronica. ‘Techniek op scholen, techniek in het onderwijs. We hebben er allemaal de mond van vol, maar laten we ook eens de daad bij het woord voegen.’ En zo kwam het.

Alleen een wedstrijd bedenken is leuk, maar dan is er nog iets meer nodig. De leden van de onderwijscommissie vormen gezamenlijk de jury, scholen werden uitgenodigd, maar het besef dat er nog iets ontbrak, groeide: Een externe voorzitter van die jury. Iemand die onpartijdig en met verstand van zaken de jury kan voorzitten, liefst iemand met ervaring op een dergelijke post. Die persoon bleek snel gevonden, de naam Michiel de Ruyter werd meermalen genoemd. De Ruyter is werkzaam bij Brainport Industries College en was in het verleden werkzaam bij Kenteq. Het klappen van de onderwijstechnische zweep moest hem dus wel bekend voorkomen. Jos Gunsing - Lector IA bij de Avans Hogeschool - trok de stoute schoenen aan, en wat bleek? Hij was ook nog eens bereid en enthousiast! Bij VSE wilden we graag van hem horen hoe hij tegenover deze wedstrijd staat.

‘Mijn dagelijkse bezigheden bestaan uit het verbinden van jonge mensen met bedrijven,’ zo vertelt hij desgevraagd. ‘Momentum creëren waardoor ze elkaar kunnen vinden. Dat is precies waar het bij de Young Professional Awards ook om gaat.’

Vinkentouw
Hij denkt terug aan het moment dat hij bij de FEDA in een vergadering zijn visie daarop verwoordde. ‘Zowel de jonge mensen als de bedrijven zitten op het vinkentouw’, zo omschrijft hij de situatie metaforisch. ‘De jonge mensen die geïnteresseerd zijn in mechatronica, zijn vooral bezig met de techniek. Nog helemaal niet met het werk of een baan. In het derde jaar werken ze aan een project en gaat langzaam het kooitje naar de wijde wereld open. Voor de bedrijven aan de andere kant geldt dat ze roepen dat ze jeugdige technici nodig hebben. Beiden zitten ze op het vinkentouw en wij brengen die werelden bij elkaar, met behulp van deze wedstrijd. Dat gebeurt bij de YPA, de student gaat de wijde wereld in, laat zich zien, de bedrijven zoeken de studenten: hoe zien die eruit. In onze organisatie Brainport Industries College doen wij datzelfde ook continu.’

Tijdens die vergadering zijn de contouren van het proces neergezet. De juryleden hebben presentaties verzorgd op de scholen en docenten hebben vervolgens hun teams aangemeld. De criteria voor de beoordeling zijn door twee lectoren, Wim de Graaf en Jos Gunsing, opgesteld. Daarna heeft de jury een beoordelingsformulier gemaakt dat Ron Verleun weer heeft omgezet tot een handig digitaal formulier. En uit de 15 ingezonden projecten kwam een top 5 rollen. We hebben daarna opnieuw gekeken naar de wegingsfactoren en die ook vastgelegd in het draaiboek. ‘Dit is natuurlijk wel de eerste editie, dus we leggen gelijk alles vast voor volgend jaar’, zo verklaart De Ruyter. ‘De jury heeft van de top 5 alle inzendingen nog eens onder de loep genomen en twee afvallers aangewezen. Tijdens de WoTS in oktober kregen de drie besten hun prijs uitgereikt.’

Plezier
We vragen hem hoe hij terugkijkt op het hele proces en of er al geëvalueerd is. ‘Die evaluatie, die maken we als alles helemaal achter de rug is. Hoe het is gegaan, hoe het volgend jaar anders of beter zou moeten. Maar één ding staat voor mij voorop, plezier is belangrijk, er moet gelachen worden. Vanuit mijn eigen rol kan ik alleen maar zeggen tegen de deelnemende bedrijven: wees het voorbeeld, wees enthousiast!’

Hoe wordt deze wedstrijd ervaren, vragen we hem. ‘Voor studenten levert het echt prestige. En het is meer dan alleen een goed punt dat ze hiermee als resultaat krijgen, ze komen ook in aanraking met de “andere wereld” de werkwereld, waar ze over niet al te lang zelf ook deel van uit zullen maken. Met het winnen van een prijs kunnen ze zich profileren en het is een mooie opstap om je carrière mee te starten.’ En hoe ervaren de bedrijven het? ‘Voor hen staat de beleving van het contact met de jonge studenten los van het resultaat. Dat is mooi om te zien. De scholen zien het als een mooie kans om projecten te vergaren én krijgen in één moeite door publiciteit voor hun opleiding. Voor hen is het ook een geweldige kans. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid van hun studenten en kunnen ook verschillende opleidingen met elkaar laten samenwerken omdat de projecten multidisciplinair zijn.’

‘Wat er opviel aan de projecten die genomineerd zijn is dat ze stuk voor stuk een werkend resultaat lieten zien en dat het echt overal serieus teamwork was. In de meeste gevallen van meer dan drie verschillende disciplines binnen een school. Verder was er tussentijds overleg met de opdrachtgever en werd er ook feedback gehaald. Positief!’

Ambitie
‘Het is de ambitie van de FEDA en het jury-team dat leerlingen in het tweede jaar al horen over deze YPA-prijs en dat ze daarbij de combinatie van de prijs én de exposure bij de bedrijven als drijfveer hebben. Daarbij ben ik wel van mening dat de bedrijven er meer tegenover moeten stellen dan alleen een trofee. Als het aan mij ligt is dat alleen maar de uiterlijk vertoon, maar krijgt de student daarnaast bijvoorbeeld een snuffelstage of een andere manier van verbinding aangeboden. Dan heb je de wakkere student verbonden met de wakkere werkgever.’

‘Deze wedstrijd kan prima dienen als opmaat voor de arbeidsmarkt en bijdragen aan de verbinding tussen werkgever en student. Het is zaak om niet te lang uitsluitend in de school te blijven hangen, maar om de buitenwereld op te zoeken. Te kijken wat daar allemaal speelt. Wanneer je als student wacht tot school ”klaar” is, dan sta je totaal bleu op de stoep van de arbeidsmarkt. En ook de werkgevers kunnen al in deze fase heel goed proeven wie het in de vingers heeft. Bij VSE wordt dat wel gesnapt, dat zie je aan de inbreng van Ron Verleun. Die is echt betrokken, denkt vooruit en neemt initiatief.’

Over Brainport Industries College
De leidende 1e, 2e en 3e-lijns hightechtoeleveranciers in Nederland vormen tezamen het unieke High Tech ecosysteem Brainport Industries. Doel is de toeleveranciers in deze hightech ketens te verbinden, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

Opleidingen zoals ROC’s kunnen niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de aanwas van nieuwe arbeidskrachten voor de maakindustrie. Immers, leerlingen kunnen niet op het hoogste niveau opgeleid worden zonder contact met de technologiebedrijven in de regio, die dagelijks inspelen op de veranderende markt en de daarvoor benodigde machines en technische ontwikkelingen. Door leerlingen de mogelijkheid te bieden stage te lopen en door leer-werktrajecten te starten bij de maakbedrijven, waarbij zij overdag op “top”machines ervaring opdoen, dragen maakbedrijven bij aan een gestage aanwas van vaardige vakmensen. Bovendien ondersteunen de bedrijven vakopleidingen op topniveau door deze te ondersteunen in de investeringen in topmachines en het op peil houden van het niveau van de leraren. Deze activiteiten zijn ondergebracht in de aparte entiteit Brainport Industries College.