Vraag het VSE: Energiemonitoring

Energie: een natuurkundige grootheid, die de capaciteit om warmte, licht of beweging te produceren weergeeft.
Monitoren: het continu en systematisch meten van de bovengenoemde processen
Energiemonitoring: het meten en bewaken van gebruikte energie

Volgens Wikipedia is energiemonitoring is een manier om energiegebruik te beheersen, gebaseerd op het bekende management-axioma: “Wat niet te meten is, is ook niet te managen”. In de praktijk betekent dat dus, dat een procesoperator constant in de gaten kan houden hoe de energiestromen binnen een systeem of installatie bewegen.
Dat is natuurlijk een mooi ding. Maar wat is de achterliggende gedacht? Energiebesparing natuurlijk. Zo effectief mogelijk omgaan met de beschikbare energie.

Om de energiestromen van die processen in de gaten te kunnen houden, is het handig om te beschikken over KPI’s (Key Process Indicators). Die KPI’s (in het Nederlands: kritieke prestatie-indicatoren) zijn variabelen die in de marketing vaak worden gebruikt om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren.

In de industrie worden KPI’s ingezet om het energieverbruik per ton eindproduct of elektriciteitsverbruik per m³ perslucht weer te geven. Een deel van die gegevens is vaak al beschikbaar in het bestaande procesautomatiseringssysteem. Dankzij het gebruik van intelligente gateways - apparaten en/of software die twee netwerken met elkaar koppelen, dus eigenlijk intelligente routers - kunnen deze bestaande gegevens meteen worden geïntegreerd in het energiemonitoringsysteem.

Energiebeheersysteem
De verkregen gegevens worden meteen via een webportaal inzichtelijk gemaakt voor de gebruiker, in dit geval de procesoperator. Die krijgt meteen inzicht in het energieverbruik door gebruiksvriendelijke grafieken, de KPI’s en benchmarks, in het Nederlands ook wel referentiekaders genoemd.

In tegenstelling tot klassieke energiebeheerssystemen, waarbij de procesoperator eerst talrijke rapporten moet raadplegen, meldt het energiemonitoringssysteem meteen als er afwijkende patronen in het energieverbruik zijn. Voorbeelden van afwijkingen zijn bijvoorbeeld sluipverbruiken, abnormaal energieverbruik buiten de productie-uren of een verbruik veroorzaakt door een storing in de machine.

Al die systemen kunnen wij voor je verzorgen. Meer weten? Als jij voor de koffie zorgt, komen wij het je graag uit de doeken doen.

Dit artikel op uw website?

Wilt u dit artikel overnemen op uw eigen website of blog, dan is dit toegestaan mits u:

  • ons hiervan op de hoogte stelt;
  • onderaan het artikel een link opneemt naar deze pagina;
  • het artikel integraal overneemt, inclusief de hyperlinks in de tekst.