• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
Onze kwaliteit

Bewezen kwaliteit en veiligheid!

Certificering en normering

Als specialist in high-end engineering en motion control stellen wij de hoogste eisen aan de kwaliteit van onze medewerkers, onze dienstverlening en service. Opdrachtgevers mogen van ons verwachten dat wij in alles voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. De onderstaande certificaten bewijzen dat wij onze specialismen beheersen en verantwoord, kwalitatief vakmanschap afleveren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

ISO 9001

ISO 9001 is de wereldwijd erkende norm op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met de ISO 9001-certificering van ons kwaliteitsmanagementsysteem tonen wij aan dat wij onze processen dusdanig beheersen, dat wij stelselmatig betrouwbare diensten kunnen leveren die voldoen aan de hoge standaarden voor kwaliteit. Ons kwaliteitsmanagementsysteem is gericht op het continu verbeteren van de kwaliteit. Jaarlijks vindt een audit plaats om te borgen dat wij aan de kwaliteitseisen blijven voldoen.

VCA (VOL) / VCA **

Een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers is voor ons een topprioriteit. Wij stellen hoge eisen aan de arbeidsomstandigheden en de middelen waarmee onze medewerkers werken.

VSE Industrial Automation is VCA** gecertificeerd. Hiermee tonen wij aan de arbeidsveiligheid structureel te hebben geborgd. Wij kunnen als hoofdaannemer grote en complexe projecten beheerst uitvoeren. Voor aanvang van een project brengen wij de risico’s ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu in kaart en formuleren wij beheersmaatregelen in een VGM-plan (veiligheid, gezondheid en milieu).

Om het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers scherp te houden, volgen zij regelmatig trainingen op dit gebied. Onze medewerkers zijn VCA (VOL)-gecertificeerd. U kunt er kortom als opdrachtgever op vertrouwen dat VSE Industrial Automation werkt volgens de algemeen geldende veiligheidsprocedures en dat onze medewerkers over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Met het CO2-Prestatieladder certificaat maken wij aantoonbaar dat wij actief werken aan het verminderen van de CO2-uitstoot in onze organisatie. Zo hebben wij in 2020 een 100% energieneutraal pand betrokken.

UL508A

Naast besturingspanelen voor de Europese markt mogen wij ook panelen voor de Amerikaanse markt bouwen. Wij zijn UL508A-gecertificeerd en voldoen aan alle technische- en documentatie-eisen uit deze norm. Na het bouwen, mogen wij de panelen ook zelf certificeren. Hiervoor zijn onze medewerkers getraind. Vier keer per jaar worden wij fysiek of op afstand ge-audit.