• info@vse.nl
 • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 De engineer van de toekomst – Opleiding nieuwe stijl in Amsterdam

De engineer van de toekomst – Opleiding nieuwe stijl in Amsterdam

De opleiding waar het om gaat is de opleiding Engineering. “Een hele brede bachelor,” vertelt Richard desgevraagd. “We hebben een aantal opleidingen samengevoegd, eigenlijk om een opleiding te creëren voor de ingenieur van de toekomst. Zodat die niet op één vakgebied heel diepgaand geschoold is en verder niet weet wat er bij komt kijken. Nee, we noemen onze engineers ook wel T-shaped-engineers. De opleiding schoolt onze studenten zowel in de breedte als in de diepte.” Richard is werkzaam als docent-onderzoeker en als coördinator van de (een van de 7) specialisatie Mechatronics & Robotics.

A whole new engineer
De inspiratie daarvoor haalden de docenten uit boek ‘A whole new engineer’. Om zo een opleiding niet alleen aantrekkelijk te maken voor de jeugd – van alle geslachten – maar ook studenten op te leveren die zelf leren nadenken. “Kennis moet je weten te vinden, je hoeft niet alles zelf te weten. We leiden onze studenten dus eigenlijk meer op als technische onderzoekers.”

Niet alleen wordt creativiteit gestimuleerd, maar ook initiatief vanuit de studenten zelf. “Studenten moeten meer zijn dan technisch vaardig. In de toekomst gaan ook communicatieve vaardigheden een steeds belangrijkere rol spelen. Communiceren, samenwerken, het vraagt allemaal om een heel andere skillset dan waar technische opleidingen in het verleden naar keken. Dat vraagt ook iets van de docenten. Die moeten ook anders les gaan geven. We hebben in ons team echt grote stappen gemaakt op dat gebied. Want we geven niet alleen een heel breed aanbod aan vakken maar er zijn in totaal maar liefst zeven specialisaties. De keuzemogelijkheden zijn enorm. En de studenten hebben zelf de regie over hoe zij hun opleiding vormgeven.”

Grote opleiding
De opleiding is groot. Per jaar begroeten de meer dan honderd docenten zo’n vijfhonderd studenten. In het eerste jaar kiezen studenten een leerroute en in het tweede jaar een specialisatie. In het derde jaar wordt middels een minor ook buiten de gekozen specialisatie gekeken en in het vierde jaar is er weer verdiepen en natuurlijk het afstuderen. De specialisatie die Richard coördineert, Mechatronics & Robotics, is een symbiose van mechanica, elektronica en ICT. Samen met de 6 andere specialisaties zorgen de opleiding en een werkveldcommissie ervoor dat het curriculum relevant en up-to-date blijft.

Alle studenten leren over de grenzen van de eigen discipline heen kijken. “We zijn nu bijna vier jaar bezig met deze nieuwe structuur en de ontwikkeling van het curriculum. We krijgen veel enthousiaste reacties op onze werkwijze en de manier waarop we de leerroutes vormgeven. Ouders van studenten zijn nog behoorlijk onbekend met hoe breed deze opleiding eigenlijk is. Daar mogen we nog wel flink aan werken.”

YPA
“Er is een innig contact met het bedrijfsleven en zo kwamen we op het spoor van de Young Professional Award. We hebben daarvoor drie teams aangemeld die zich bezig hebben gehouden met een opdracht voor een functionele end-effector voor een robotarm. Mijn collega Marta Malé-Alemany doet onderzoek naar de integratie van design en digitale productietechnieken. In samenspraak met het bedrijfsleven zijn daar vragen uit voortgekomen voor functionele end-of-arm-tooling die door zes verschillende teams zijn uitgewerkt en aan Marta gepresenteerd. Studenten presenteren zowel aan opdrachtgever als aan docenten.”

“Het is heel fijn dat ze kunnen showcasen en dankzij het competitie-element merk je echt dat ze een tandje bijzetten. Ze willen winnen, ze willen dat hun winst ook publiek bekend wordt en dat ze op die manier in de spotlight komen. Ook de professionele feedback uit het werkveld is mooi, dat werkt als een echte opsteker. En wat ook niet onbelangrijk is: tegelijkertijd doen ze een enorm netwerk op dat als voorbereiding op hun loopbaan maar ook als stages voor afstudeerprojecten enorm handig werkt. Je ziet dat de studenten daar echt al mee bezig zijn. Zo is er de studievereniging A-tech voor de engineeringopleiding die heel actief is in onder andere ook bezoek aan de Hannover Messe organiseert.”

Interactie
“Als docent is het heel prettig om een onderzoek rol te hebben. Je bent voortdurend bezig met innovatieve vraagstukken, en houd jezelf zo scherp. Ons team heeft ook echte ambitie om te fungeren als kenniscentrum voor het bedrijfsleven. Persoonlijk ben ik sterk geïnteresseerd in de interactie tussen techniek en mens. Voorheen heb ik gewerkt in product- en productieontwikkeling in de industriële automatisering, ik vind de mix tussen mensen en techniek erg prettig. Je zou kunnen zeggen dat ik zelf T-shaped ben. Ik heb kennis van meet- en regeltechniek, productontwerpen, robotprogrammering, automatisering en wiskunde.”

“We hebben een taskforce in het leven geroepen die zich bezig houdt met het zogenaamde driehonderzestig-graden-leren. Daarbij betrekken we het bedrijfsleven actief bij de verschillende onderwerpen. En zo houden we zoveel mogelijk de feeling bij de behoefte van dat bedrijfsleven. Alles gericht op die studenten – of engineers – van de toekomst.”

En dat is precies waar VSE mee wil werken. De engineers van de toekomst.


De opleiding en specialisaties
De opleiding Engineering start in jaar 1 met 4 leerroutes:

 1. Werktuigbouwkunde
 2. Elektrotechniek
 3. Product Ontwerpen
 4. Technische Bedrijfskunde

In jaar 2 kunnen de studenten een van de 7 specialisaties kiezen;

 1. Mechanical Engineering
 2. Intelligent Devices & Sensors
 3. Sustainable Energy Systems
 4. Business Engineering
 5. Interaction Engineering
 6. Industrial Design Engineering
 7. Mechatronics & Robotics