• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Herleidbaarheid door middel van serialisatie

Herleidbaarheid door middel van serialisatie

Minder namaak, meer klantinformatie

Herleidbaarheid, kennen we dat woord nog wel? Traceability klinkt ons inmiddels veel vertrouwder in de oren. We zijn er steeds meer mee bezig om de veiligheid voor gebruikers en consumenten te verhogen en echtheid te garanderen. In de farmaceutische industrie, cosmetica, maar ook de voedselindustrie.

Farmaceutische bedrijven zijn verplicht iedere individuele verpakking te voorzien van een unieke identificatie. Een omvangrijk en complex proces dat verder gaat dan het aanpassen van verpakkingslijnen. De hele keten moet waterdicht worden gemaakt. Voor VSE Industrial Automation als gespecialiseerde systeemintegrator is dat onderwerp een belangrijk aandachtspunt.

Traditioneel

Traditionele traceerbaarheid van een partij of een zending levert een zekere mate van supply chain risicomanagement. Met serialisatie wordt de traceerbaarheid op stuksniveau geregeld. Dit betekent dat individuele items getraceerd kunnen worden, vanaf productie, door de gehele distributielijn en retail naar de eindgebruiker. Een paar van de vele voordelen zijn de garantie van authenticiteit en de zekerheid dat de distributie via legitieme kanalen is verlopen. Om tot een volledige traceability te komen met behulp van serialisatie, zijn er twee belangrijke uitdagingen:

1: de data zowel intern managen als met partners in de supply chain en richting consumenten

2: de hardware en de processen in de productie aanpassen

Open of gesloten

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, zijn verschillende filosofieën ontstaan met ieder een eigen idee over het bijbehorende datamanagement en de productievereisten. Een ‘enkelvoudig point-to-point’-systeemoplossing (gesloten proces binnen één bedrijf) of een ‘flexibele-laag’-oplossing. Bij een flexibele-laagoplossing wordt de datahandling losgekoppeld van de productielijn.

Een gesloten systeem voor serialisatie wordt gepromoot als een kant-en-klaarsysteem dat alle benodigde handelingen biedt zoals printer, inspectie, datahandling en uitwisseling met de supply chain en overheidsservers. Met een dergelijk systeem wordt voldaan aan de basisvereisten van serialisatie, zoals die bijvoorbeeld beschreven staan in de Falsified Medicine Directive (FMD). Bij een flexibele-laagoplossing kunnen de keuzes voor gegevensverwerking worden aangepast aan de situatie van de afzonderlijke belanghebbenden zoals producenten, ompakkers, GMO’s en partners in de toeleverketen. In sommige markten wordt het type systeem voorgeschreven door wet- en regelgeving.

Nuchter

Gewijzigde wetgeving en hogere eisen van klanten én fabrikanten vragen om steeds meer informatie op individueel productniveau. De vraag naar track & trace-oplossingen in productie- en verpakkingslijnen neemt daardoor steeds verder toe. Zoals gezegd, soms wordt het type systeem al voorgeschreven, maar hoe zet je een systeem op en welke randvoorwaarden komen erbij kijken om het geheel soepel te integreren en te laten communiceren met andere systemen? Allemaal vragen waarvoor je soms best een flinke studie nodig hebt om het antwoord te vinden. En blijf dan door de bomen het bos nog maar eens zien. Daarvoor heb je een partij nodig die kaas heeft gegeten van verschillende systemen. Die zich partner mag noemen van een flink aantal van de grote spelers in de markt. En die nuchter kijkt naar complexe materie. Oh, je raadde het al? Juist. Schenk de koffie maar vast in.