• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Nieuwbouw gepland!

Nieuwbouw gepland!

De plek, de gelegenheid en het pand, ineens viel alles op zijn plek. De plannen voor de nieuwe huisvesting zijn nu concreet gemaakt en staan zelfs al zwart op wit, dus iedereen mag het weten!

We blijven in Schoonhoven en hebben ons oog laten vallen op een prachtig stuk grond op het terrein Zevender fase 3. Maar met grond alleen doe je niet zoveel, dus is ook het pand maar gelijk ontworpen.

Enkele maanden geleden nodigde Ronald Elbers Arjan Verstoep van Verstoep Ontwikkeling uit om mee te denken hoe het bestaande bedrijfspand aan de Achterwetering uitgebreid, verduurzaamd en gerestyled zou kunnen worden. Bij het doorspreken van alle wensen gaf Verstoep aan dat hij de verschillende opties naast elkaar zou zetten, maar hij liet al doorschemeren dat een verhuizing naar Zevender misschien wel een betere optie zou zijn. Nadat de opties voor de bestaande locatie waren onderzocht en doorgerekend, bleek al vrij snel dat nieuwbouw de beste optie is, die het meest recht gaat doen aan ‘dit innovatieve bedrijf, dat vol ambitie opereert in een groeiende hightech-markt’, zo citeren we Verstoep.

Nieuwbouw op de bestaande locatie was een optie, maar nieuwbouw elders bleek bedrijfsmatig een veel reëlere oplossing. Het bestaande pand slopen en opnieuw opbouwen en ondertussen elders doorwerken, dat bleek ook niet echt een duurzame optie.

Voor wat betreft de nieuwbouw op Zevender zijn we erg enthousiast. We krijgen een prachtige locatie en er wordt maximaal ingespeeld op onze wensen. Ooit grensde ons pand aan de Achterwetering aan de polder, straks krijgen we weer een weids uitzicht. We kijken straks vanuit ons kantoor over de hele polder. Het zwevende kantoor biedt een prachtig uitzicht, maar biedt gelijk de mogelijkheid om onder het kantoor voldoende parkeergelegenheid te realiseren. Ronald Elbers: “Ooit begonnen we aan de Achterwetering met vier medewerkers. We verhuizen straks met veertig medewerkers. De stap die we gaan zetten lijkt misschien wat fors, maar is een verantwoorde. Onze groeiambitie moet immers ook de ruimte hebben!”

En die ruimte, die krijgt het! Met een enorm oppervlak voor de kantoren en een werkvloer die de komende jaren genoeg ruimte moet kunnen bieden aan onze bijzondere projecten.Het bedrijventerrein gaat onderdak bieden aan tal van innovatieve bedrijven, dus we voelen ons daar heel goed onze plaats komen. Eind 2018 zal de eerste paal de grond in gaan en een jaar later verwachten we ons nieuwe adres te mogen gaan gebruiken.