• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Nieuwe Machineverordening: wat gaat er veranderen?

Nieuwe Machineverordening: wat gaat er veranderen?

De huidige Europese Machinerichtlijn wordt per 1 januari 2027 vervangen door de Europese Machineverordening. Een overzicht van zaken waar machinebouwers rekening mee moeten houden.

De Machineverordening actualiseert de Machinerichtlijn uit 2006. Hierdoor worden de veiligheidseisen voor machines in de Europese Unie verder geharmoniseerd. De Europese Commissie wil hiermee het vrije verkeer van machines bevorderen en de hoogste veiligheid borgen voor werknemers en burgers. De definitie van ‘machine of aanverwant product’ is uitgebreid, waardoor ook cobots onder de Machineverordening vallen.

Overgangstermijn

De Machineverordening treedt na de zomer in werking. Door de overgangstermijn van 42 maanden kunnen machines nog tot begin 2027 geleverd worden onder zowel de Machinerichtlijn als de nieuwe Machineverordening.

Eén-op-één

In tegenstelling tot de Machinerichtlijn moeten alle Europese lidstaten de Machineverordening op dezelfde manier toepassen. Deze hoeft dus niet te worden omgezet in nationaal recht, maar kan één-op-één geïmplementeerd worden. Dit voorkomt interpretatieverschillen.

Cybersecurity

De Europese Machineverordening kwam onlangs aan bod tijdens een gezamenlijk kennisseminar voor machinebouwers van VSE en Routeco.

De Machineverordening houdt rekening met opkomende digitale technologieën, inclusief de cybersecurity-risico’s die hiermee gepaard gaan. Het is de eerste Europese wet waarin cybersecurity wordt meegenomen. Voor machinebouwers betekent dit dat zij nog meer aandacht moeten gaan bestede aan cybersecurity-gerelateerde zaken waaronder versiebeheer van software.

Substantiële wijzigingen

De nieuwe Machineverordening schept duidelijkheid over een aantal lastige onderwerpen, waaronder ‘substantiële wijzigingen’. Dit onderwerp is opgenomen in de definitielijst. Het gaat om aanpassingen aan de machine door de gebruiker, waardoor deze niet meer voldoet aan de CE-markering die de originele fabrikant heeft gegeven.

Gevaarlijke machines

De verordening verplicht voor zes categorieën machines met een hoog risico een conformiteitsbeoordeling door een derde partij. De Commissie kan op elk moment producten aan de categorieën ‘gevaarlijke machines’ en ‘veiligheidscomponenten’ toevoegen of producten verwijderen.

Digitale informatie

De gebruiksaanwijzing van een machine moet voortaan alleen nog digitaal beschikbaar zijn. Papieren instructies blijven mogelijk als klanten hierom verzoeken.

AI-verordening

Naast de Machineverordening gaat de Europese Commissie de AI-verordening in het leven roepen. Ze wil daarmee strikte regelgeving opstellen om het effect van Artificiële Intelligentie (AI) op de machinebouw te reguleren. De AI-verordening wordt in 2024 of 2025 van kracht.