Besturing plasmaspuitcabine

De producten die zulke uitdagingen met zich meebrengen zijn in dit geval rasterwalsen ook wel Anilox genoemd. Voor de productietechniek van de rasterwalsen gebruikt APEX een speciaal procedé in een plasmaspuitcabine. Dat procedé is zo succesvol dat er nu - samen met VSE - een derde cabine wordt gebouwd. Joost Brugmans van APEX vertelt: “Voor de aansturing worden componenten van Lenze gebruikt. Bij het updaten van onze eerdere installatie bleek het nodig om nieuwe software te schrijven. Lenze noemde toen VSE als partij en zo zijn we met ze in contact gekomen.”

“We hebben bij die update allerlei andere optimalisaties doorgevoerd en daar heeft VSE ons heel goed bij geholpen. Eigenlijk is de verdeling zo dat wij de bekabeling, het mechanische deel en de engineering van de machine zelf doen. De besturing en het programmeren daarvan neemt VSE voor zijn rekening.”