Project Details

Rijkswaterstaat

Energieneutrale brug

Industrial automation

Infra

2012

www.rijkswaterstaat.nl

Rijkswaterstaat

Ramspolbrug volledig energieneutraal

De Ramspolbrug verbindt de Noordoostpolder met het vasteland. Gelijk met de bouw ervan is de N50 verbreed en zijn vijf gelijkvloerse kruisingen vervangen door één ongelijkvloerse aansluiting. 

De nieuwe Ramspolbrug is 13 meter hoog en heeft een vrije doorvaarruimte van 45 meter. Het beweegbare deel in de brug heeft een doorvaarbreedte van 18 meter. Hierdoor kunnen binnenvaartschippers van grote containerschepen makkelijker doorvaren. Ook hoeft de nieuwe Ramspolbrug daardoor minder vaak open voor het scheepvaartverkeer; in plaats van zo’n 8.000 is dat nu 1.800 keer per jaar. 

Onze Uitdaging:

De oude Ramspolbrug was een basculebrug met een doorvaarthoogte van 5,34 meter en een maximale doorvaartbreedte van 11,90 meter. Op de brug bevonden zich twee bijzonder smalle rijstroken met aan weerszijden een fietspad. Er gold een snelheidslimiet van 50 km/h op de brug en een maximaal toegestaan gewicht van 50 ton. Op de brug was een permanente bediening aanwezig. Vanwege de beperkte hoogte en breedte vormde de brug een hindernis voor zowel het weg- als waterverkeer. 

Na een jarenlange lobby is besloten tot de bouw van een nieuwe brug, een zogenaamde energienulbrug. En VSE voerde dit project uit. Het bedenken van innovatieve oplossingen is hen op het lijf geschreven. 

De Oplossing:

VSE zorgde voor de volledige aansturing en energieneutraal automatiseren van de nieuwe Ramspolbrug. Een prestigieus project dat uitstekend past bij VSE, waar ze continue bezig zijn met de ontwikkeling van duurzame innovaties.

Ramspolbrug 2

Hoe we dit deden:

Als een van de weinige bruggen in Nederland is de Ramspolbrug nu een zogenaamde energieneutrale brug. De brug wint energie terug die vrijkomt bij het sluiten van het beweegbare deel van het brugdek. Deze energie wordt gebruikt voor de aandrijving van de motoren. In combinatie met zonnepanelen levert dat genoeg energie op om de brug weer te openen. 

De twee elektromotoren die de brug openen en sluiten werken ook als een generator. De energie die vrijkomt bij het afremmen van de beweegbare klep wordt opgeslagen in accu’s en weer teruggegeven aan het net. Als het net uitvalt, leveren de accu’s van de brug enkele dagen elektriciteit. Behalve de aandrijving voor de motoren die het wegdek openen en sluiten, leverde VSE ook de gelijkloopregeling voor de brug. Daardoor blijft het brugdek exact recht als de brug opent en sluit.  

Mede door de combinatie van de twee motoren die ook als generator werken, de gelijkloopregeling en de energieterugwinning is de Ramspolbrug een uniek project.  

 

Missie geslaagd

Het Resultaat

Al kort nadat de brug officieel werd geopend, heeft de praktijk uitgewezen dat de brug net zoveel energie opwekt als gebruikt, zo blijkt ook uit onderzoek van Rijkswaterstaat. Uit monitoring in het eerste jaar na de ingebruikname blijkt dat de brug energiezuinig is en op jaarbasis zelfs meer energie produceert dan verbruikt. Voor zover bekend, is de Ramspolbrug daarmee de enige energiezuinige brug ter wereld. 

VSE heeft meer dan 45 jaar ervaring in het automatiseren en optimaliseren van industriële en infrastructurele processen. Dit doen we voor een groot aantal klanten in verschillende sectoren, zoals de industrie, productie, food, bouw en infra. Met een team van zo’n 40 medewerkers werken we elke dag aan diverse uitdagende en uiteenlopende projecten. Het energieneutraal automatiseren van de Ramspolbrug is daarvan een mooi voorbeeld. 

Meer weten?

Radboud van Dusseldorp

Vraag naar elektrificatie bouwmaterieel

Commercieel technisch manager

r.van.dusseldorp@vse.nl

+31 6 249 321 91

“De Ramspolbrug is de enige brug ter wereld die meer energie produceert dan verbruikt."
Ramspolbrug 2
Projecten

Succes Verhalen

 Hybride aggregaat voor duurzaam netbeheer

Infra Infrastructurele werken Machinebouwers Machinebouwers Siemens

Hybride aggregaat voor duurzaam netbeheer

 Nieuwe aandrijving en besturing voor Papendrechtsebrug

Infrastructurele werken Projecten

Nieuwe aandrijving en besturing voor Papendrechtsebrug

 Wantijbrug krijgt 3B opbouw

Infrastructurele werken Projecten Siemens

Wantijbrug krijgt 3B opbouw