• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Steeds weer verbeteren – Snelle implementatie door standaardisatie

Steeds weer verbeteren – Snelle implementatie door standaardisatie

Bij Johnson Controls werkt Eric Turk als senior project engineer. Hij begeleidt elektro- en automatiseringswerkzaamheden voor projecten op het gebied van industrial refrigeration. Dat betekent een grote diversiteit aan klanten wereldwijd, waarvan negenennegentig procent in de industrie.

“Denk aan grote spelers in de voedselverwerkende industrie, de chemie maar ook de marine. Op scheepswerven in de hele wereld staan projecten van Johnson Controls. Alleen in het laatste jaar is door en tijdens de coronaperiode de focus wel meer op Nederland komen liggen. We kunnen nu eenmaal wat minder makkelijk reizen en we hebben veel servicewerkzaamheden dichtbij huis uitgevoerd.”

Naadloos
Bij een vorige werkgever had Eric al contact met VSE en met name met Jan van Vuuren. De ervaringen waren altijd zodanig dat hij niet aarzelde om ook bij Johnson Controls VSE in te schakelen. Inmiddels zijn er verschillende projecten samen met VSE uitgevoerd. “Er is sprake van een lange en intensieve samenwerking die meer en meer verwordt tot een partnerschip. Veel van die projecten voeren we uit voor een bedrijf in de vleesverwerkende industrie. Dat bedrijf ontwikkelde in eigen huis hun besturing van de machines en productielijnen met als basis een Omron plc. Wij leverden de koeling voor de productielijnen en de besturing daarvoor, met dezelfde plc en HMI. De software van deze besturing voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd en ook de ‘look and feel’ moest worden aangepast om aan te sluiten bij die van de productielijnen. In 2016 heb ik het team ervan kunnen overtuigen dat het anders moest. We hebben toen het functioneel ontwerp compleet vernieuwd met als uitgangspunt de ‘look and feel’ van de productielijnen. Met dat als basis heeft VSE’s Jelle Verwoerd de nieuwe software geschreven. In 2019 kwam de vraag om naar een nieuw type Omron-besturing over te gaan en om nog meer te integreren, zodat zelfs de manier van data-opbouw gelijk is en we meer data naar de eindklant kunnen aanleveren. VSE was al bezig met de softwarewerkzaamheden voor de nieuwe besturing voor de productielijnen en heeft vervolgens voor ons ook de complete besturing geschreven.”

Koeltunnels
“We bouwen sinds kort panelen met UL-keur voor markten in Canada en Amerika. Samen met VSE bouwen we de besturingspanelen voor koeltunnels. De ontwikkeling van zowel de standaarden als de projecten wordt hier door de opdrachtgever zelf gedaan en wij als Johnson Controls sluiten daarop aan, net als VSE. Die koeltunnels bestaan uit verschillende onderdelen waarin steeds een ander deel van het proces wordt afgewikkeld. Er is een voorkoeler, een air-chiller en een deel voor stabilisatie van het verwerkte product. Regelmatig gelden er klantspecifieke eisen, bijvoorbeeld over de opbouw, hoe de besturing moet verlopen en hoe de communicatie met het bestaande systeem moet worden ingeregeld – wat weer afhangt van de opbouw van het netwerk.” Hij lacht als hij zichzelf al die specifieke eisen hoort opsommen: “we maken meestal standaard uitvoeringen, hoor. Maar de bijzondere projecten laten je wel zien hoe je op een goede samenwerking kunt vertrouwen.”

De normen IEC (International Electrotechnical Commission) en UL (Underwriters Laboratories Inc.) verschillen aanzienlijk. In de IEC-normen worden de minimale apparaatveiligheidseisen gespecificeerd. In de UL-normen daarentegen worden uitgebreide technische details gegeven over productveiligheid en toepassing. Anders dan bij de IEC is de UL-organisatie ook verantwoordelijk voor de certificering en veldacceptatie. De naleving van de normen wordt strikter gecontroleerd, bijvoorbeeld door inspecties bij fabrikanten.

Drie nieuwe tegelijk
“Recent hadden we onze eerste projecten op het nieuwe platform, en dat waren er maar liefst drie tegelijkertijd. Daarvan waren er twee met hele klantspecifieke specs, waarvoor VSE de besturingspanelen heeft gemaakt.” De afname van de installaties in coronatijd, was natuurlijk anders dan voorheen. Maar eigenlijk verliep dat prima, vertelt Eric. “We hebben een webcam en een extra HMI ingezet en binnen een kleine twee weken waren alle punten van de afnamelijst doorgewerkt.  Bij het derde project hebben we frequentieregelaars in plaats van motorstarters ingezet en maken we gebruik van Smart Wire. Smart Wire is een bussysteem voor het aansluiten van relais en motorbeveiligingen. Daardoor heb je wat minder interne bedrading nodig. Het kostte wat tijd om dat werkend te krijgen, omdat we dit voor de eerste keer hebben toegepast.”

“Op dit moment zijn we bezig met de afname van dit project en wat daaruit komt, kunnen we gelijk weer inzetten voor de andere projecten. We hebben echt standaard software gemaakt voor deze projecten, waardoor we de inzichten van één project ook direct kunnen doorzetten naar de andere.”

Ammoniak
Een ander mooi project waar Eric over vertelt is de ammoniakterminal waar VSE de besturingspanelen voor heeft gemaakt. Dit project werd al in 2018 uitgevoerd, maar het was dan ook wel echt een heel bijzonder geval. “Normaal gesproken gebruiken we compressoren om te koelen, maar hier werden ze ingezet om de treinwagons van een ammoniaktransport te legen. Die treinwagons zijn gevuld met vloeibare ammoniak. Met behulp van compressoren werd die vloeibare ammoniak door heet ammoniakgas uit de wagons gedrukt naar de opslagtanks. De compressor moest hier aan een afscheider met ammoniak zuigen waardoor er heel heet ammoniakgas ontstaat dat als persgas gebruikt wordt. Een heel proces met flink wat schakelpanelen en schema’s om de compressoren en kleppen aan te sturen.”

Op het moment dat je zo’n project verkoopt, begint het echte werk eigenlijk pas echt, vertelt Eric. Bij de start van het project moet de omschrijving gefinetuned worden. Er worden schema’s gemaakt, consumer lists opgesteld, blokschema’s gemaakt, gevolgd door een interface list, een cause and effect-overzicht en tot slot een functionele beschrijving. Pas dan kan de software worden gemaakt.

“De samenwerking met VSE, maar sowieso met alle partijen, is echt hartstikke goed. We hebben regelmatig contact en als er vragen zijn, krijgen we altijd snel antwoord. En door die nauwe samenwerking weten alle partijen wat er speelt en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.”