“We hebben elkaar min of meer toevallig gevonden, maar bevelen VSE nu ook aan als bedrijven ons ernaar vragen. Uit gekkigheid zeggen we dan wel eens met een vette knipoog: Ik zou het niet doen..,“ grapt Gerard de Jong van Woltman. “Tja, ze moeten wel tijd voor ons blijven houden natuurlijk.” 

Henk Woltman: “Er moet een klik zijn, en die is er. We kennen elkaar goed en er heerst onderling geen kantoorurenmentaliteit. Het is net of de mensen van VSE onderdeel uitmaken van onze eigen organisatie.”