• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Vision-oplossingen voor tracking & tracing en kwaliteitscontrole

Vision-oplossingen voor tracking & tracing en kwaliteitscontrole

Technologie wordt niet ziek, gaat niet op vakantie en heeft zelfs op gevorderde leeftijd geen leesbril nodig. In allerlei sectoren worden dan ook vision-oplossingen gebruikt voor tracking & tracing en kwaliteitscontrole. De laatste tien jaar is vision-technologie steeds intelligenter geworden.

Vision-systemen helpen kwalitatieve producten af te leveren. VSE zet ze onder meer in bij klanten uit de voedingsmiddelensector. De systemen controleren snel en nauwkeurig of flesjes goed afgevuld zijn en of de dop er goed op zit. Ze bepalen of koekjes de juiste vorm hebben en of etiketten op de juiste locatie zijn aangebracht. Voor de tabaksindustrie automatiseerden wij een machine die de belastingzegel aanbrengt op sigarettenpakjes. Een vision-sensor controleert of de zegel op de juiste plaats zit. Voor postorderbedrijven kunnen we slimme vision-oplossingen maken voor het uitsorteren van pakketjes.

Zit de dop er goed op?

Tracking & tracing

Mede door de krapte op de arbeidsmarkt neemt de vraag naar vision-oplossingen toe. Ook vanwege mogelijke personeelsuitval door ziekte (denk aan corona) kiezen steeds meer productiebedrijven voor vision-technologie. Vision-systemen nemen vaak saaie controletaken over van operators. Je kunt ze inzetten op plekken waar je zelf niet bijkomt (bijvoorbeeld in een machine). Daarnaast helpt vision producten door de hele keten te volgen en processtappen inzichtelijk te maken. Voor tracking & tracing-doeleinden kijken vision-camera’s naar QR- of ander codes. Onder meer in de food- en farmasector, waar traceerbaarheid ontzettend belangrijk is, zijn veel vision-systemen te vinden.

vision-systemen voor tracking & tracing en kwaliteitscontrole
Zijn de koekjes mooi rond?

 

3D-vision

De laatste tijd maken wij steeds meer gebruik van 3D-vision-technologie om onder meer het volume, de omvang of de positie van objecten in de ruimte te bepalen. Zo kan een robot met een 3D-vision-camera moeiteloos omgaan met de ongestructureerde aanvoer van producten op een transport. Hij ‘pickt’ er snel de juiste producten uit en legt ze in kratten. Denk onder andere aan het uitsorteren van paprika’s of andere levensmiddelen.

Verlichting

Essentieel voor een goed werkend vision-systeem is het uitlichten van de machine en de producten. Slechte verlichting kan leiden tot verlies van informatie en daardoor een dalende productkwaliteit. De afgelopen jaren zijn grote stappen gezet om producten scherper in beeld te brengen en ongewenste reflecties weg te filteren.

Camera’s en sensoren

Intelligente vision-camera’s kunnen foto’s tot op pixelniveau ontleden. Daarnaast passen wij vision-sensoren toe. Deze zijn gericht op één enkele taak, zoals het controleren van producten op ongewenste verbredingen. Samen met diverse leveranciers van vision-technologie bepalen wij per situatie wat de meest geschikte oplossing is. Kosten en baten worden altijd tegen elkaar afgewogen. Als onafhankelijk systeemintegrator werken we samen met diverse fabrikanten van vision-technologie, waaronder Keyence.

Meer weten over de do’s en dont’s van van vision-systemen? Lees ons artikel hierover. Of kijk eens mee door de bril van de system integrator naar vision-systemen.