Voor u gelezen: Alle werkenden moeten 24/7 gaan leren

Ellen van Gaalen schrijft dat de technologische sector schreeuwt om geschikte werknemers. Op dit moment zijn er zo’n 60.000 vacatures waarvoor geen geschikte kandidaten te vinden zijn. ‘Het huidige onderwijssysteem kraakt’, aldus het FME, en het ontbreekt aan goede bijscholing. De ondernemersorganisatie pleit daarom voor een noodfonds waarmee extra opleidingen worden betaald om een leven lang te kunnen leren.

Ineke Dezentjé van het FME: “We moeten af van het idee dat we een generatie opleiden voor een diploma. Mensen moeten zich een carrière lang kunnen ontwikkelen." Banen veranderen snel, met de komst van slimme ICT en bijvoorbeeld robots. Ook middelbare scholen en mbo-opleidingen worstelen met de vraag wat kinderen nog moeten leren om een kans te hebben op een goede baan.

De FME vindt dat er lang genoeg is gepraat. De ondernemersvereniging pleit voor een noodfonds om alle werkenden de scholing te kunnen geven die ze nodig hebben om te kunnen blijven werken.

Volgens Ellen van Gaalen stellen de MBO Raad en Vereniging Hogescholen dat er al het nodige gebeurt om te zorgen dat mensen die werken, kunnen blijven bijleren. Maar er kan wel een tandje bij. “Het liefst zijn we 24/7 bereikbaar en beschikbaar. En het beroepsonderwijs komt naar de werkende mens en de bedrijven toe, bijvoorbeeld met lesstof die makkelijk thuis of op de werkvloer kan worden gedaan,’’ zegt Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad.

“Volgens mij is het vooral de vraag hoe we een leven lang leren normaal maken. Nu voelt dat nog als een moetje,’’ constateert Henk Hagoort, bestuurder bij de Vereniging Hogescholen en collegevoorzitter Hogeschool Windesheim. “Als mensen het idee hebben dat ze zelf kunnen beslissen wat ze willen bijleren, kan de motivatie groeien.’’
FME wil vooral dat het praktijkleren in het mbo, waarbij mensen vier dagen werken en een dag naar school gaan, overeind blijft. ,”Ik vind het onbegrijpelijk dat het ministerie van OCW de subsidie daarvoor wil afschaffen,’’ zegt Dezentjé. “Leren in de praktijk kan juist een goede oplossing zijn."

Hoeveel geld de plannen kosten, kan FME niet zeggen. Toch noemt de technologische sector de investering noodzakelijk. “Het is nog veel duurder als we nu niets doen, want dan zakt onze economie echt in elkaar. Er is nu al een enorme mismatch tussen wat bedrijven nodig hebben en de kennis die werknemers hebben."
De regering heeft toegezegd na Prinsjesdag bekend te maken hoe ze verder wil met ‘levenslang leren’.

Lees het hele artikel hier 24/7 leren: een must (25 downloads)