Voor u gelezen: nieuwe methode voor rotorweerstandbepaling

Nieuwe methode bepaalt rotorweerstand synchrone motor
Op Aandrijftechniek.nl lazen we pas een artikel dat verhaalt over wetenschappers die zoeken naar nieuwere en efficiëntere technologieën voor milieuvriendelijke voertuigen. Onderzoekers aan de faculteit Elektrotechnik Feinwerktechnik Informationstechnik (EFI) van de Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm, werken bijvoorbeeld aan de optimalisatie van methoden voor het bepalen van de rotortoestand van een voor de elektromobiliteit interessant motortype: de externe bekrachtigde synchrone machine.

De vraag naar dergelijke oplossingen wordt steeds groter, mede door de energietransitie. Of elektromobiliteit de toekomst van de mobiliteitsmarkt is, hangt mede af van de ontwikkeling van efficiëntere en tegelijkertijd veiliger systemen. En voorbeeld daarvan is de TH Nürnberg, die aan methoden werkt om de rotorweerstand van synchrone motoren nauwkeuriger te bepalen.

Synchroon of asynchroon
Volgens het artikel is het hoofddoel van het project om een storingsvrij bedrijf van elektromotoren te garanderen. Daarvoor worden momenteel vooral permanent bekrachtigde synchrone machines of asynchrone machines ingezet. Natuurlijk hebben beide aandrijfconcepten hun voor- en nadelen.

Externe bekrachtiging
De onderzoekers werken al enkele jaren aan een geoptimaliseerd bedrijf van extern bekrachtigde synchrone machines, die werken zonder aardemagneten, waardoor ze een hoog rendement combineren met de al bekende aandrijfconcepten.
Bij dit type motoren gebeurt de energieoverdracht gewoonlijk met een sleepring op de rotor. Maar daardoor kan mechanische slijtage en dus weer een probleem met de isolatie van de hoge spanningen ontstaan. Daarom is de sleepring een van de grootste nadelen van dit - interessante - motortype.

In het gezamenlijke onderzoeksproject Forelmo werd reeds een contactloos energie-overdrachtssysteem ontwikkeld, dat dit nadeel met succes oploste. Maar door het contactloze systeem konden de wetenschappers de rotorstroom niet direct meten.
Bepaling van rotorweerstand

Volgens het artikel gebruiken ze nu wiskundige modellen en berekeningsmethoden om de rotorstroom en de rotorweerstand uit andere meetgrootheden te bepalen. De rotorweerstand geeft informatie over de warmteontwikkeling in de rotor en dient daarmee als kengetal voor de beveiliging tegen oververhitting.
Met een nog preciezere uitspraak over de rotorweerstand kan de extern bekrachtigde synchrone machine effectiever worden gebruikt, bij een lagere levensduur met hogere prestaties zonder oververhitting. De verbeteringen aan de inschattingsmethode vormen een nieuwe stap om de extern bekrachtigde synchrone machine aantrekkelijker te maken voor de automobielbranche.

Lees het hele artikel op https://www.at-aandrijftechniek.nl/algemeen/nieuwe-methode-bepaalt-rotorweerstand-synchrone-motor/56429/
Wij zijn altijd op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen. Hoef jij er niet over na te denken. Bel maar voor een afspraak, dan hoor je wat we voor je kunnen doen!