• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Voor u gelezen: Rapport Uneto-VNI | Techniek Nederland

Voor u gelezen: Rapport Uneto-VNI | Techniek Nederland

Het rapport ‘Economische vooruitzichten Installatiebranche 2019’ geeft een overzicht van de snel veranderende technische sector in Nederland. Technische dienstverleners, zoals VSE, dragen steeds vaker bij aan de oplossing van grote maatschappelijke vraagstukken.

Die oplossingen zijn niet alleen nodig in de gebouwde omgeving, maar óók doorslaggevend in de industrie, infrastructuur en mobiliteit. We beperken ons in dit artikel tot het gedeelte dat gaat over de procesindustrie en de rol die VSE daarin speelt en kan gaan spelen.

Een behoorlijk deel van de installatiebedrijven is actief in de industriële procesinstallaties. Binnen de bedrijven met meer dan 250 werknemers zorgen (proces)installatiebedrijven voor 24 procent van de totale omzet, terwijl dit onder de middelgrote bedrijven nog altijd 20 procent is. Deze cijfers geven de belangrijkheid van het werk, dat een bedrijf als VSE uitvoert, duidelijk weer.

De markt voor industriële procesinstallatie bestaat volgens het onderzoek het installatiewerk in samenhang met het aanleggen, aansluiten en onderhouden van productie-installaties in de procesindustrie. De procesindustrie wordt onderverdeeld in:

  • de energiesector (opwekking van elektriciteit, winning van gas en aardolie);
  • de basismetaalindustrie (fabricage van ijzer, staal en aluminium);
  • de voedingsmiddelenindustrie (bierbrouwerijen, suikerraffinage);
  • de petrochemische productenindustrie (fabricage van basischemicaliën, kunststoffen, verf);
  • waterleidingbedrijven.

Het grootste deel van de werkzaamheden in dit segment wordt uitgevoerd door specifieke procesinstallatiebedrijven en bij onderhoudswerk vooral door de gebruikers van de installaties zelf. De werkzaamheden die de eigenaars van procesinstallaties zelf aan hun installaties verrichten zijn niet meegenomen in dit rapport.

Brancheverdeling procesindustrie
Het rapport concludeert dat de samenstelling van de procesindustrie momenteel sterk aan het veranderen is. Onder meer door de dalende olieprijs is de omzet van raffinaderijen en chemische bedrijven sinds 2012 met bijna een derde afgenomen. Daarentegen is de omzet van bedrijven in de metaalelektro in diezelfde periode met bijna 40 procent gegroeid. Het aandeel van zowel de voedings- en genotmiddelenindustrie als de overige industrie binnen de gehele procesindustrie is al jarenlang tamelijk stabiel.

Toekomstverwachtingen en -investeringen
De verwachting is dat de investeringen in de voedings- en genotmiddelenindustrie én de raffinaderijen en chemie gaan stijgen. Daarentegen lijken de investeringen in de metaalindustrie juist licht te gaan dalen. Doordat de olieprijs inmiddels weer is gaan stijgen, gaan de investeringen van raffinaderijen toenemen. De metaalindustrie ondervindt op dit moment veel concurrentie van goedkoop Chinees staal, waardoor de marges onder druk staan en er dus nauwelijks ruimte is voor investeringen.

Onze verwachtingen?
Het belang van een partij met een enorme berg aan technische ervaring en knowhow, op velerlei gebied, die de mogelijkheden heeft om een producerend bedrijf te ontzorgen, wordt steeds groter. VSE investeert in partnerschappen met alle grote platformleveranciers om onafhankelijk onder alle omstandigheden goede ondersteuning te kunnen bieden. En dat loont. Want minder mensen moeten meer kennis hebben. Dan kan alleen als je daar vol op inzet. Kortom: we zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.

Lees hier het hele rapport: [download id=”9310″]