• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Voor u gelezen: TNO inventariseert belemmeringen en oplossingen voor elektrificatie

Voor u gelezen: TNO inventariseert belemmeringen en oplossingen voor elektrificatie

In processcontrol.nl lazen we een artikel over de inventarisatie die TNO maakte over de belemmeringen van elektrificatie en de oplossingen van die belemmeringen. 

Het artikel zegt dat de elektrificatie van de industrie een van de pijlers in de weg naar CO2-reductie is. In een recent uitgebracht rapport wordt een inventarisatie gepresenteerd van de beleidsinstrumenten die op korte tot middellange termijn tot industriële elektrificatie kunnen leiden.

Experts
Die inventarisatie wordt gedaan naar aanleiding van literatuuronderzoek en raadpleging van experts in de praktijk. De beleidsmiddelen en belemmeringen werden vervolgens voorgelegd aan een klankbordgroep van betrokkenen en daarna op een aantal criteria beoordeeld.

CFD
Een van de genoemde belemmeringen zijn de sterk wisselende en hoge elektriciteitsprijzen, aldus het artikel. Daarvoor zijn natuurlijk ook oplossingen. In de zogenaamde ‘contracts for difference’ (CFD) bijvoorbeeld, waarbij het risico van hoge prijzen voor bepaalde partijen kan worden afgedekt.

Verder is de beschikbaarheid van duurzame energie nog steeds aan beperkingen onderhevig. Om de industrie te kunnen elektrificeren is er heel veel meer duurzame energie nodig dan momenteel beschikbaar is en over de groei van deze beschikbaarheid zijn zorgen. Die zorgen kunnen worden weggenomen door een zogenaamd borgingsmechanisme, waarin een gelijkmatige groei van vraag en aanbod worden vastgelegd, bijvoorbeeld in de SDE-regeling.

Wind op zee
Ook de beschikbaarheid van wind op zee zorgt voor onzekerheid. Niet vanwege de wind natuurlijk, die waait wel. De onzekerheid zit hem in de aansluittermijnen, de beschikbaarheid van transportcapaciteiten en andere factoren, zo zegt het artikel. Er worden wel stappen gezet om die zorgen weg te nemen door gebiedsgerichte benaderingen, coördinatie van netontwikkeling en versnelde vergunningsprocedures.

Gestandaardiseerde elektrificatieprojecten, zoals die in de SDE en SDE++ zijn vastgelegd, zijn volgens de onderzoekers wellicht niet altijd de ideale oplossingen. Soms kan een maatwerktender helpen om alsnog een significante CO2-reductie te realiseren, zegt het artikel.

E-boiler
De onderzoekers concluderen tenslotte dat vooral de E-boiler al op korte termijn een interessante optie voor elektrificatie kan zijn. In een verruimde SDE++ zou de subsidiabele bedrijfstijd van E-boilers moeten worden uitgebreid.

Alle verbetering ten spijt is het volgens de onderzoekers essentieel dat de noodzakelijke infrastructuur met betrekking tot duurzame energie op tijd voor elkaar is. Het wind op zee-model, versnelde vergunningsprocedures en gebiedsgerichte planvormingen zouden cruciale maatregelen kunnen zijn.

Als het gaat over Elektrificatie voor industriële toepassingen of rollend materieel, dan weet je natuurlijk wel wie je moet bellen, toch? Precies.

Lees meer.
Het hele rapport vind je hier.