• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Vraag het VSE : Blockchain

Vraag het VSE : Blockchain

Blockchain: blokketen – een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen.

Blockchain. Zo langzamerhand buzzt dit woord overal rond, en ook onze nieuwsgierigheid was gewekt. Tenminste, als het gaat over blockchain voor de industrie. We zagen een presentatie van Bas Roos van Weconomics waar zelfs de leek er iets wijzer van is geworden.

De blockchain is een concept waarmee je zonder tussenpersoon betrouwbaar overeenkomsten kunt sluiten. Eigenlijk zorgt blockchain ervoor dat digitale handelstransacties op een gecentraliseerde en betrouwbare manier kunnen worden uitgevoerd. Blockchain is in dat geval een – door alle stakeholders gedeeld – grootboek van onderlinge transacties. Wie is eigenaar van wat en wanneer. Hiermee kan zelfs de overdracht van eigenaarschap worden geregeld, waarbij ook het eigenaarschap weer gedeeld kan zijn. Rommelen met deze database is niet mogelijk, want hij staat niet op één centrale plek, maar op de computers van alle gebruikers, waar een wijziging tegelijkertijd wordt verwerkt. Iedere wijziging moet door het netwerk worden goedgekeurd.

In tijden waarin we veel verschillende zaken ‘as a service’ af gaan nemen, kan dit de administratieve handelingen sterk vereenvoudigen. Roos: “Administratieve discrepanties die aan het begin van een toeleveringsketen optreden, werken door de hele keten heen. Met blockchain worde die discrepanties ondervangen. Het is met name geschikt voor toeleveringsketens dei de hele wereld over gaan, of branches of industrieën die te maken hebben met veel regelgeving. Blockchain bespaart dan enorm veel papierwerk en bijvoorbeeld in de transportsector worden letters of credit compleet gedigitaliseerd.

Maersk is nu met een pilot bezig.” Maar een ander indrukwekkend voorbeeld dat hij noemt, is de diamanthandel: “Het is ideaal om bloeddiamanten uit te bannen.” Wereldwijd worden veel pilots en business cases bestudeerd om de kansen voor de industrie af te tasten.

Wat het te maken heeft met een bitcoin? Dat is het bekendste voorbeeld van blockchain. Er komt geen bank aan te pas en het systeem is zo ingericht dat alle deelnemers er vertrouwen in stellen. Net zoveel, of misschien wel meer dan in banken.

https://www.youtube.com/watch?v=ARwzaQV7AwU&feature=youtu.be