Vraag het VSE: Machine Learning

Machine = machine, machinaal
Learning = leren
Machine learning = Machinaal leren

Met een rekenmachine dus? Nou nee, machinaal leren – ook wel automatisch leren – is een onderzoeksgebied binnen de kunstmatige intelligentie. Het komt in principe neer op het vermogen om zich aan te passen aan nieuwe situaties.

Iedere situatie brengt informatie voort en we gebruiken machine learning om hier patronen in te ontdekken en te gebruiken. De machine (= computer) stelt door middel van algoritmes zelf bepaalde regels op, om bepaalde input te koppelen aan bepaalde output. Machine learning zorgt er eigenlijk voor dat een machine kan evolueren.

Oké, en hoe onderzoekt machine learning dat?
Machinaal leren wordt gebruikt bij taken waarbij het ontwerpen en programmeren van expliciete algoritmes onhaalbaar is. Zoals bij spamfilters, optische karakterherkenning, zoekmachines, en de weersvoorspellingen.

Grofweg gezegd gebeurt dat onderzoeken in twee varianten: de aanleiding gevende of inductieve manier, en de deductieve manier. Uitleg: inductief is leren op grond van een aantal specifieke ‘herkenningen.’ Voorbeeld: de computer heeft alleen nog maar oranje sinaasappels herkend, dus daarom vindt ie dat alle sinaasappels oranje zijn.

Deductief is het afleiden van nieuwe informatie uit reeds bestaande informatiebronnen. Zoals bijvoorbeeld Sherlock Holmes dat deed. Voorbeeld: Alle mensen moeten regelmatig naar de wc. Wij zijn mensen. Dus: wij moeten regelmatig naar de wc. Het algoritme trekt een conclusie uit andere conclusies.

Noem eens een paar methodes voor machinaal leren?
Gecontroleerd leren
Het algoritme krijgt voorbeelden van data-invoer en bijbehorende -uitvoer en leert zo hoe de eigenschappen van de invoer bepalend zijn voor de uitvoer. Nadat dat geleerd is, kan het algoritme bij nieuwe invoer zelfstandig de juiste uitvoer produceren.

Ongecontroleerd leren
Algoritme heeft geen voorbeelden van de gewenste uitvoer; ontdekt zelf - dus ongecontroleerd - een structuur in de gegeven invoer. Dit kan bijvoorbeeld door de invoer te verdelen in groepen van elementen die op elkaar lijken.

Semi-gecontroleerd leren
Logisch: een combinatie van bovenstaande manieren.

Ondersteund leren
Het algoritme leert een gedrag in relatie tot zijn wereld en op basis van zijn succes past het zichzelf aan.

Transductieleren
Een relatief zeldzame methodiek die erg lijkt op gecontroleerd leren, maar in plaats van het voorspellen van generieke regels worden datuminstanties voorspeld.

Goed, waar gebruiken we dat machinaal leren?
Bijvoorbeeld voor taalverwerking, om de functie van woorden in een zin te bepalen. En in de audiovisuele dataverwerking, voor het vinden van catchphrases. Wat dat zijn? Een catchphrase is term om een zin of uitdrukking aan te duiden, die regelmatig wordt gebruikt en herhaald, en daardoor spontaan populair wordt. Ontstaat meestal in film, radio en televisie en wordt vervolgens verspreid, onder andere door mond-tot-mondreclame. Voorbeeld: ‘Goeiesmorgens, juffrouw Jannie!’

Onder het genot van een bak koffie kennismaken met VSE? Doen we!