Robotica: Stand van zaken

Collaboratieve partners
Wat er bij de partners van VSE gebeurt, is natuurlijk net zo van belang om te vertellen als dat wat er bij VSE zelf gebeurt. Kunnen onze partners iets nieuws, dan kunnen wij iets nieuws. We lazen in diverse media al dat Omron een belangrijke acquisitie heeft gedaan met de overname van Adept. Een Amerikaanse robotfabrikant met zeer snelle en nauwkeurige delta- en SCARA-robots in haar programma, maar die ook al over een 6-assige articulated robot en over mobiele AIV-platformen beschikt. Wat betekent dit voor de praktijk, nu en binnen afzienbare tijd?

Harro Bosch van Omron wil ons dat wel vertellen: “De technieken van Adept sluiten mooi aan bij wat Omron zelf al in huis had. We hebben nu een veel breder scala robots in eigen beheer. We zien een win-win situatie op een aantal gebieden en zijn nog druk bezig met het uitontwikkelen van combinaties van al die mogelijkheden. We willen de mens naast de robot kunnen laten werken, maar dat is toch wel afhankelijk van de toepassingen waar je de robot voor wilt inzetten. Als die een gewicht van 20 kilo hanteert, dan kan de robot wel reageren, maar de kracht van de beweging van dat gewicht blijft dan nog een belangrijke factor. Je ziet dat de toepassingen voor collaboratieve robots, of cobots zoals ze wel genoemd worden, zich vooral richten op het hanteren van kleine gewichten en zaken die makkelijk te detecteren zijn. Wat wel gedetecteerd wordt en wat niet, wat wel gevoelig is aan de robot en wat niet, dat zijn zaken die heel bepalend zijn voor de veiligheid van de mensen die ermee en ernaast werken.”

Geen code in de robot
De software maakt grote ontwikkelingen door. We horen van Bosch dat veel winst komt uit een nieuwe ontwikkelde eplc-functie. “Deze stelt ons in staat om de robot te integreren in de applicatie. Daarmee kan de plc de robot compleet aansturen en hoeft er geen code in de robot te worden geschreven. De kinematica wordt nog steeds verzorgd door de robotcontroller maar de aansturing wordt met functiebouwstenen in de plc gedaan. Met als grote voordeel voor de gebruiker dat er vanuit één omgeving gewerkt kan worden, met één stuk technologie. Er is geen extra software nodig en men hoeft geen kennis te hebben van verschillende soorten technologieën.

Automatic Indoor Vehicle
VSE past bij veel projecten op diverse gebieden robotica toe. En denkt daarbij actief mee met zowel opdrachtgevers als partners. Over eisen rondom hygiëne bijvoorbeeld, maar ook over waar een robot een meerwaarde kan bieden waar dat nu nog niet zo voor de hand ligt. Waar een robot eventueel collaboratief ingezet kan worden. Maar collaboratief lijkt nog een relatief begrip. Bosch: “De robot zelf kan wel koppels en aanwezigheden detecteren, maar die robot is misschien voorzien van een gripper met scherpe punten, die níet detecteert. Dan is het nog steeds niet veilig te noemen. Er is heel veel ‘sensing’ nodig om dat voor elkaar te krijgen. Wat een belangrijke ontwikkeling is, dat zijn de AIV’s. De mobiele ‘karretjes’ zijn eigenlijk ook gewoon een soort robotjes, die zelf hun weg zoeken. We kennen wel de AGV’s, die geleid hun weg zoeken met inductielussen, reflectoren of andere geleidesystemen, maar de AIV zoekt zelf zijn weg. Is er een obstakel op zijn route, dan kiest hij zelf een andere route. Hij heeft een kaart van de omgeving en kan vrij bewegen in die omgeving. Ideaal voor toepassingen in complexe logistieke omgevingen, waar je een flexibele routing tussen werkstations mogelijk kunt maken. Maar zet je op zo’n karretje een robot, dan zijn er weer hele andere applicaties mogelijk.”

Maar ook zonder robot is een AIV op veel manieren in te zetten. Bosch: “Afhankelijk van de applicatie kan op een AIV een opbouw worden gemaakt, bijvoorbeeld voor kratten, een rollenbaan of tal van andere mogelijkheden. De AIV is voorzien van IO, intelligentie en een accu die ook voeding kan leveren aan de opbouw. De aansturing gebeurt met behulp van wificommunicatie, het fleetmanagementsysteem communiceert met het ERP- of warehousemanagementsysteem en verstuurt de juiste opdrachten aan de AIV die autonoom rondrijdt en ervoor zorgt dat de juiste producten op de juiste werkstations worden afgeleverd.”

Zelflerend?
Als we kijken naar de tafeltennissende robot die we op de Hannover Messe 2016 konden bewonderen dan ziet Bosch toepassingen waarbij de robot gaat anticiperen op de mogelijke handelingen van de mens waarmee hij samenwerkt. “Afhankelijk van het doel van de robot gaat hij dan als het ware voorspellend reageren op de mens in zijn omgeving. En zou je hem zelflerend kunnen noemen.”

Als solution partner van Omron kijkt VSE natuurlijk vol verwachting naar de ontwikkelingen en zorgen we ervoor dat we die in kunnen zetten waar deze voor onze klanten een meerwaarde betekenen. ‘Aan het front van de ontwikkelingen.’