• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Voor u gelezen: De Metaalunie analyseert het regeerakkoord

Voor u gelezen: De Metaalunie analyseert het regeerakkoord

De Metaalunie heeft eerder dit jaar haar zogenoemde IndustrieVisie uitgegeven. Maar wat heeft Den Haag er volgens de Metaalunie eigenlijk mee gedaan in het nieuwe regeerakkoord?

Volgens het regeerakkoord verdient het mkb een krachtiger rol in het innovatiebeleid. Er is ook geld gereserveerd voor cybersecurity. Dit is op dit moment nog niet meer dan een eerste aanzet. De groei van de maakindustrie wordt volgens de Metaalunie vooral bepaald door een groei van de export. Het regeerakkoord wil het diplomatieke postennetwerk uitbreiden en financieel ondersteunen door een bedrag, oplopend tot 40 miljoen euro.

Het toverwoord circulariteit komt uiteraard ook ter sprake. Voor een echt circulaire metaalketen is volgens de Metaalunie een push nodig door stimulering en een ondersteunende regelgeving. In het regeerakkoord wordt dan ook vol ingezet op een circulaire economie.

Metaalunie is blij dat er maatregelen voor zzp’ers worden genomen. Die moeten ongestoord hun werk kunnen doen.

De Metaalunie pleit op het gebied van onderwijs voor een Nationale Investeringsagenda voor technologieonderwijs. De verbetering van technisch onderwijs is al een blijvend onderdeel van het kabinetsbeleid, met structureel 100 miljoen extra voor een landelijk dekkend aanbod van vmbo-techniekopleidingen. Het Techniekpact en het Platform Bètatechniek worden voortgezet.

De Metaalunie pleit voor een betrouwbare, stabiele en flexibele arbeidsmarkt. De overheid moet samen met sociale partners een visie op een goed functionerende arbeidsmarkt ontwikkelen. Het ontslagrecht wordt in het regeerakkoord bijgeslepen. Punten als verlenging van contracten van twee naar drie jaar en een minder strikte toepassing van de spelregels bij ontslag zijn volgens de Metaalunie positief. De regeling voor bedrijven die vanwege bedrijfseconomische redenen hun bedrijf moeten beëindigen moet wel worden verbeterd, zegt de Metaalunie. De nieuwe coalitie heeft besloten het kraamverlof voor partners van twee naar vijf dagen te verlengen. En het aanvullend kraamverlof wordt uitgebreid naar vijf weken.

Metaalunie is blij dat er maatregelen voor zzp’ers worden genomen. Die moeten ongestoord hun werk kunnen doen. Vanaf 2020 wordt de zelfstandigenaftrek in 4 stappen beperkt tot het tarief in de laagste schijf. Dat zelfstandigen zelf bewust een keuze moeten maken of ze wel of niet een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen afsluiten is goed, zegt de Metaalunie.

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. De markt krijgt een jaar de tijd om te wennen aan veranderde wet- en regelgeving.

Het vestigingsklimaat in Nederland mag niet teveel afwijken van de ons omringende landen. In verband met de grote investeringen in de toekomst is voldoende zekerheid op dit gebied van belang. In het regeerakkoord staat dat de bereikbaarheid in Nederland in de komende 2 tot 3 jaar verbeterd zal worden. Verder gaat de Vennootschapsbelasting vanaf 2021 in stappen omlaag. Goede maatregelen voor het vestigingsklimaat, vindt de Metaalunie.

Lees de hele analyse https://metaalunie.nl/Details/2017/10/17/Hoeveel-industrievisie-bevat-het-regeerakkoord