Ronald Waaijer, Siemens: ‘VSE verdiend Motion Control Specialist’

Een serie projecten die bewezen goed is uitgevoerd, een audit en twee software engineers die in Duitsland een gespecialiseerde training volgden die ze na een examen met een certificaat afsloten. Siemens ging niet over één nacht ijs voordat het VSE benoemde tot Motion Control Specialist. Daarmee is het in complexe besturingen gespecialiseerde bedrijf wereldwijd de eerste die dit predikaat kreeg.

'Siemens en VSE zijn al zo'n zeven jaar partners', zegt Ronald Waaijer business unit manager motion control bij Siemens. 'We werken samen in projecten waar motion control een essentiële rol speelt. Vaak gaat het om technische complexe projecten.'

Gezamenlijk project bij MARIN
Als voorbeeld noemt hij de sleepwagen van MARIN die VSE reviseerde. 'Dat is een enorme kolos die eerst binnen tien seconde op een snelheid moet komen van negen meter per seconde en daarna heel beheerst moet afremmen. In nauwe samenwerking hebben we een mechatronische analyse uitgevoerd waarna is gekozen voor een SINAMICS S120-aandrijving en een SIMOTION D-besturing.'

'De samenwerking met gespecialiseerde bedrijven, in dit geval op het gebied van motion control, is belangrijk voor Siemens', zegt Waaijer. 'Zij kunnen door hun specialistische kennis en jarenlange ervaring hoogwaardige oplossingen bieden. Behalve dat hebben ze ook de slagkracht om productiviteit van eindklanten verder te versterken. In het voorbeeld van MARIN zit 'm dat in het aanpassen van de manier van afremmen. Omdat daardoor de effectieve meetafstand met 30 meter kan worden vergroot, remt de sleepwagen pas op het eind van het bassin beheerst af. Met als resultaat een grotere efficiëntie en hogere nauwkeurigheid.'

Eerste Motion Control Specialist
VSE motion control specialist Siemens contentmarketingHet jarenlang op niveau houden van deze hoogwaardige kennis, heeft er volgens Waaijer mede aan bijgedragen dat VSE van Siemens als eerste het predikaat Motion Control Specialist heeft gekregen.

'Ook zit er continuïteit in de samenwerking', zegt Waaijer. 'Een belangrijke voorwaarde, niet alleen om Motion Control Specialist te worden, maar vooral ook om het te blijven. Zou een bedrijf niet op reguliere basis met Siemens blijven samenwerken dan kalft de basis af. Er is dan onvoldoende kennis om op het door Siemens vereiste niveau projecten uit te kunnen voeren.' 

Foto rechts: Ronald Waaijer van Siemens (l) overhandigt het predikaat Motion Control Specialist aan de VSE-directeuren Rob Brager (m) en Ronald Elbers.

Technisch hoogwaardige projecten
Siemens certificeert wereldwijd solution partners op basis van een uniforme standaard. Waaijer: 'Het gaat om bedrijven die producten en diensten leveren in de automatiserings- en aandrijftechniek. Om de hele motion control-markt te kunnen bedienen is het essentieel dat wij kunnen vertrouwen op betrouwbare partners waarmee we voor een langere periode samenwerken.'

'De jarenlange samenwerking die we met VSE hebben sluit naadloos op onze beoogde koers aan', zegt Waaijer. 'De meerwaarde zit 'm er vooral in dat VSE zelf projecten werft en zelfstandig innovatieve projecten uitvoert. Dat zijn ook nog eens projecten van een hoog technisch niveau. De afgelopen jaren heeft VSE daarmee meer dan eens bewezen technische uitdagingen tot een goed eindresultaat te brengen.'

'Onze kracht is ons commitment aan een project en onze intensieve manier van samenwerken met klanten én met Siemens', zei directeur Rob Brager van VSE, kort nadat bekend werd dat VSE door Siemens was uitgeroepen tot Motion Control Specialist. 'We leveren onze klanten een onderscheidend meerwaarde, met als resultaat succesvolle projecten en bestendige klantrelaties. Veel klanten schakelen ons daarom al jarenlang in om hun besturingsvraagstukken op te lossen.'