• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Voor u gelezen: de vijf grootste Internet of Things (IoT)-trends van 2021

Voor u gelezen: de vijf grootste Internet of Things (IoT)-trends van 2021

Bernard Marr is een internationaal bestsellerauteur, populair keynote spreker, futurist en strategisch business & technologie-adviseur voor overheden en bedrijven. Hij laat zijn licht schijnen over trends die, naar zijn oordeel, onze toekomst gaan bepalen. Marr geeft vijf voorbeelden van komende IoT-trends.

Door het IoT schieten de investeringen in de gezondheidszorg omhoog
Van geneeskunde op afstand tot geautomatiseerde thuishulp voor ouderen en gehandicapten, smart wearables, sensoren en aangesloten apparaten: de manier waarop de zorg wordt verleend gaan blijvend veranderen. Onnodig contact wordt geminimaliseerd, het aantal “virtuele bezoeken” of online afspraken met zorgverleners verveelvoudigt.

Het IoT zorgt voor productiever thuiswerken
De coronacrisis noopt ons tot thuiswerken. Persoonlijke assistenten, die door kunstmatige intelligentie worden aangedreven, zorgen voor meer toepassingen die ontworpen zijn om ons te helpen terwijl we op afstand werken. Dit betekent ‘intelligentere’ geautomatiseerde plannings- en kalenderhulpmiddelen, maar ook meer interactieve videoconferenties en virtuele vergadertechnologie. Zoom, Teams, Google Meet, Skype, Facetime, WhatsApp videobellen. De keuze is reuze.

Het IoT in de detailhandel – veiliger en efficiënter winkelen
De middenstand is hard is getroffen door het coronavirus. Op dit moment moeten veel niet-essentiële winkels (tijdelijk) sluiten. Winkels die essentiële producten zoals voedsel en medicijnen leveren, blijven wel open blijven. Is als alternatief voor die niet-essentiële winkels de opkomst van de online retail dan een oplossing?

Het IoT in de smart city
Het begrip smart city grijpt de laatste jaren steeds meer om zich heen, zegt Marr. IoT-technologie wordt hier gebruikt voor het monitoren van het verkeer op het wegennet, het gebruik van het openbaar vervoer, de voetgangerszones en het gebruik van burgervoorzieningen zoals recyclingcentra en vuilnisophaaldiensten. Slimme meters registreren het gebruik van energie in woningen en bedrijven, zodat het aanbod in balans kan worden gebracht met de vraag.

Het IoT ‘aan de rand’
Als vijfde en laatste trend die Marr voorspelt is daar edge computing. In plaats van met IoT-apparaten, die alle gegevens die ze verzamelen naar de cloud sturen voor analyse, wordt dit werk direct op de apparaten zelf uitgevoerd. Aan de rand dus, vandaar de benaming edge computing. Een duidelijk voordeel hiervan is de enorme besparing op het gebruik van bandbreedte en de lagere kosten, zowel financieel als voor het milieu. Maar even belangrijk zijn de voordelen voor privacy en het beheren van alle verzamelde data. Door gebruik te maken van edge computingtechnieken wordt het risico van het heen en weer sturen van informatie tussen persoonlijke apparaten en cloudservers verminderd.

Lees het hele artikel.