Voor u gelezen: Verticaal geïntegreerd scrabbelen

Bij The Factory Files lezen we van de hand van Liam van Koert een artikel over een robotdemo die Lenze bouwde. De demo laat het live-streamen van een orderafhandeling zien, met als voorbeeld een zelfgekozen ‘woordbestelling’. Een modern voorbeeld van verticale integratie.

Van Koert zegt dat een aantal elementen in dit ‘scrabbelscenario’ verraden dat Industrie 4.0 misschien toch meer evolutie dan revolutie is. Met als grote verschil dat er nu niet gestopt wordt bij ERP, maar we te maken hebben met internet, clouds (ja meervoud), apps en aanverwante IoT-verschijnselen.

Verbindingen
Lenze kan binnenshuis al heel wat verbindingen leggen: Voor het hele traject van as tot en met de plc, het bedrijf heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet om met minimale inspanningen van een goed machineconcept tot een werkende machine te komen. Een steeds grotere hoofdrol krijgt hierbij hun eigen software. En voor de weg naar buiten werd een beroep gedaan op een nieuwe samenwerkingsverbanden binnen de Brainport-gelederen.
Het idee is om een machine eerst helemaal virtueel op te bouwen. Met UML maak je een koppeling met 3D, virtual- en augmented reality en simulatie. Vervolgens wordt het virtuele model met de plc aangestuurd. Door deze vorm van simuleren kun je al in een vroeg stadium ook niet-softwaremensen bij het ontwerp betrekken en elimineer je alle fouten voordat er nog maar één stuk hardware gemaakt is.

Van data tot diagnose
Dat brengt Van Koert bij het laatste integratielijntje. En aangezien voor de integratie van productiemiddelen in de regel de horizontale richting gereserveerd is, past hier volgens hem de diagonale richting. Het valt er namelijk een beetje tussenin: het remote ontsluiten van machinedata. Big data als je niet weet wat je er mee moet en alles maar verzamelt, maar waardevolle informatie als je weet naar welke woorden vanuit de machine je moet luisteren. Lenze heeft hiervoor de samenwerking met de firma Ixon gezocht. Ixon heeft een router ontwikkeld die direct aan plc of HMI gekoppeld kan worden. Via deze router wordt middels een VPN-verbinding contact gemaakt met een flink beveiligde cloudomgeving die Ixon het IXplatform noemt en waar de ontsloten data via dashboards betekenis krijgt.

Concrete conclusie
Liam van Koert concludeert dat ‘of je het nu verticale, horizontale, diagonale of ketenintegratie noemt en de cirkel rond maakt, maakt feitelijk niet zo veel uit’. Hetzelfde geldt volgens de auteur voor Smart en 4.0. Uiteindelijk krijgt alles een IP-adres en kun je lijntjes trekken zoals jij het wilt. Kijk voor het hele artikel op The Factory Files

Dit artikel op uw website?

Wilt u dit artikel overnemen op uw eigen website of blog, dan is dit toegestaan mits u:

  • ons hiervan op de hoogte stelt;
  • onderaan het artikel een link opneemt naar deze pagina;
  • het artikel integraal overneemt, inclusief de hyperlinks in de tekst.