• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Vraag het VSE: Edge Computing

Vraag het VSE: Edge Computing

Edge: rand
Computing: gegevensverwerking

Letterlijk vertaald dus ‘gegevensverwerking op het randje?’ Niet helemaal, want ‘edge’ wordt in dit geval vertaald als ‘de uiterste punt.’ De uiterste punt van een netwerk, dat is de apparatuur waarmee de eindgebruikers werken. Het gaat dan tegenwoordig meestal over IoT-apparaten die sensorinformatie niet per se meer in de cloud verzamelen, maar op het apparaat zelf verwerken en bewaren. Dat klinkt als een klein verschil, maar het heeft enorme gevolgen. Bijvoorbeeld voor de wereldwijde computernetwerken.

Over het waarom van edge computing, het dichtbij houden van de verzamelde informatie, zijn verschillende redenen aan te voeren. Denk aan geautomatiseerde fabrieken met intelligente apparaten, die hun data naar een lokale server streamen en op een bepaald moment interactie vragen. Of zelfrijdende voertuigen, waarvan de veiligheid afhangt van de mogelijkheid om realtime te communiceren met andere weggebruikers, intelligente verkeersystemen en het belangrijkste: de mens.

Soms vereisen IoT-apparaten een snel antwoord dat niet vertraagd moet worden door de in elk netwerk aanwezige zogenaamde ‘round trip latency’, in slecht Nederlands ‘rondreisvertraging.’ Door de data dichtbij de bron te analyseren hoeven gigabytes aan data niet meer over het publieke netwerk getransporteerd te worden: gevoelige data blijft snel bereikbaar binnen het eigen systeem.

Netwerkvertraging
Naast de netwerkvertraging is er nog een aantal redenen om edge computing toe te passen. Zo kan er om veiligheidsredenen voor worden gekozen om geen data naar de cloud te verzenden. En ook wetgeving kan eisen dat data binnen de grenzen moet blijven: ‘Let’s keep American data American’, om een voorbeeld te noemen.

Een gebrek aan een vaste dataverbinding, zoals bij vliegtuigen, schepen en wagenparkbeheerders, kan een andere reden zijn. De data afkomstig van al die IIoT-sensors kan reusachtig zijn. Denk aan honderden 4K-camera’s of miljoenen thermostaten die samenwerken aan klimaatmodellen. Die kunnen communicatiekanalen behoorlijk overbelasten. Deze data kunnen natuurlijk bijvoorbeeld via de satelliet worden getransporteerd. Maar door de enorme hoeveelheid te verzenden data is er niet genoeg bandbreedte beschikbaar en de vraag is of ook de 5G-netwerken dat probleem gaan oplossen. Edge computing maakt het mogelijk om deze data lokaal op te slaan.

Meer weten over edge computing? Bij VSE weten we er raad mee.