• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Inspirerende masterclass over duurzaamheid

Inspirerende masterclass over duurzaamheid

Leerzaam en leuk: tijdens een door het STEM Industrial Marketing Center verzorgde masterclass gingen medewerkers van VSE Industrial Automation en gasten aan de slag met de Transition Playground Tool.

STEM is in de jaren ‘80 door een aantal multinationals opgericht als Stichting Techniek En Marketing met ondersteuning van FME en EZ. Het doel: de marketing in de technische sector naar een hoger plan tillen. De oprichters bundelden hun kennis en gingen opleidingen organiseren. In de jaren ‘90 werd aan de stichting een B.V. gekoppeld. De stichting bestaat inmiddels niet meer, maar Willem de Vries mag als managing partner van STEM Industrial Marketing Centre het gedachtengoed overdragen.

Duurzaamheid centraal

De masterclass had als thema ‘duurzaamheid en circulaire economie’. Dit sluit naadloos aan bij de activiteiten van VSE, dat over twee jaar 50 jaar bestaat. Wij maken sinds 25 jaar slimme besturingen voor machines waardoor deze sneller, efficiënter en nauwkeuriger draaien. Software speelt hier een grote rol in. “We vervangen mechanische besturingen door software”, aldus VSE-directeur Ronald Elbers. “Ze verbruiken hierdoor minder energie en hebben een langere levensduur. Duurzaamheid heeft ons vanaf het begin bezig gehouden. Mede om die reden hebben we in Schoonhoven een duurzaam, state-of-the-art en energieneutraal bedrijfspand laten bouwen.”

Transition Playground Tool

De deelnemers aan de masterclass werden door Joline Frens meegenomen in de transitie naar een circulaire economie. Joline deed een bachelor in Industrial Design met als minor Sustainable Innovation aan de TU Eindhoven. Ze volgt momenteel de master Industrial Ecology aan de TU Delft en de Universiteit Leiden. Met de door haar ontwikkelde Transition Playground Tool kunnen organisaties spelenderwijs stappen zetten in de richting van meer duurzaamheid en circulariteit. “Want dat is hartstikke noodzakelijk”, benadrukte Joline. “We moeten met gezwinde spoed van het gas af en stoppen met de aarde verder uit te wringen. VSE heeft met haar nieuwe bedrijfspand al heel wat stappen gezet en loopt de tijd ver vooruit.”

STEM7
Joline Frens

Van lineair naar circulair

Verduurzamen betekent afscheid nemen van onze huidige lineaire economie, waarin we producten maken om ze later weg te gooien. “Daarmee putten we de aarde uit. We moeten proberen grondstoffen en producten zo lang mogelijk vast te houden in de economie. Hergebruik en recycling maken dit mogelijk. Zo kan men restwarmte van industrieterreinen gebruiken voor het verwarmen van woningen in de buurt. En kunnen oude autobatterijen worden ingezet voor de opslag van zonne-energie.”

STEM2
Spelenderwijze brainstormen over verduurzaming.

Mentaliteitsverandering

Transities veranderen alles, en wel onomkeerbaar. In een circulaire economie creëert afval waarde. Joline: “We gaan producten anders ontwerpen om ze aan het einde van hun levensduur beter uit elkaar te kunnen halen. We verschuiven van fossiel naar hernieuwbaar. Energie is een persoonlijk iets aan het worden sinds mensen het zelf kunnen opwekken. Het gaat dus niet alleen om technologische verschuivingen, maar ook om mentale en culturele veranderingen. Op basis van historische transities, zoals de industriële revolutie, kunnen we hopelijk de huidige transitie versnellen.”

Samenwerking

Joline benaderde transitie vanuit een multi level perspectief: een ‘regime’ (bijvoorbeeld fossiele auto’s) kan veranderen door een ‘landscape’ (druk van buitenaf zoals oorlog en de staalprijs). Zo ontstaan ‘niches’ voor een alternatief regime (bijvoorbeeld carpooling). Het is de kunst om deze niches te laten groeien. Conventionele strategietools en business modellen zijn niet geschikt voor transitieperioden. De reden: er wordt te lineair gedacht, vanuit een eenzijdige, financiële waardencreatie. “Het is egocentrisch om alleen te kijken naar wat je eigen bedrijf doet en niet naar wat anderen doen en wat er in de wereld gebeurt. Een transitie is juist samenwerken met anderen, veranderen ‘wat je altijd al gedaan hebt’ en naast geld ook kijken naar de impact op mens en milieu.”

STEM 3
Ook VSE-directeur Ronald Elbers (rechts) deed mee.

Stof tot nadenken

Om transitiegericht denken te stimuleren, gingen de deelnemers aan de masterclass in groepjes aan de slag met de Transition Playground Tool. Aan de hand van vragen discussieerden zij ruim een uur over een bestaande of fictieve case. Dit leverde enthousiaste reacties op. “De Transition Playground Tool levert veel inzichten op en stof tot nadenken”, klonk het. “Je wordt gedreven om breed te brainstormen over meer duurzaamheid.”