Optimaal onderhoud garandeert continuïteit productie

Continuïteit; zowel van de productie als de bedrijfsprocessen.

Daar gaat het in essentie om bij het service en onderhoud dat VSE voor bedrijven uitvoert. 'Desnoods staan we klokje rond paraat', zegt VSE-directeur Rob Brager.

Die gegarandeerde back up is volgens hem belangrijk. 'Voor bedrijven die 24 uur per dag produceren, kosten stilstanden geld. Als een storing de productie beïnvloedt, moet die zo snel mogelijk worden verholpen.'

Beter nog is het om storingen te voorkomen, zegt Brager 'Daarom stellen we samen met bedrijven een plan op. Daarin zijn preventief onderhoud en stilstand, inclusief leveringsverplichting, optimaal gebalanceerd. Met andere woorden: efficiënt preventief en voorspellend onderhoud om stilstanden tot een minimum terug te brengen.'

Borgen basis continuïteit
VSE wordt door bedrijven vaak voor service en onderhoud ingeschakeld vanwege de specifieke kennis over zowel industriële automatisering als motion control, blijkt uit de toelichting van Brager. 'We hebben kennis van het totale traject; van het engineeren van de industriële automatisering, het oplossen van complexe vraagstukken om rendabel en snel te produceren, het bouwen tot en met het in bedrijfstellen van machines en productielijnen.'

Die know how die de afgelopen 40 jaar in uiteenlopende sectoren is opgedaan, wil VSE ook ter beschikking stellen aan bedrijven, maakt Brager duidelijk. Het borgen dat alle componenten in een productielijn continu hun werk doen, ligt daarbij volgens hem aan de basis van de door VSE gegarandeerde continuïteit.

We bieden daarvoor meerdere mogelijkheden, zegt Brager. 'Zoals het in kaart brengen van de industriële automatisering om op basis daarvan advies uit te brengen om eventuele risico's tot een minimum te beperken. Behalve dat zijn ook inspecties met warmtebeeldcamera’s en het incidenteel oplossen van een storing, ook 24/7, mogelijkheden om stilstandstijden en daarmee verliezen te minimaliseren.'

Minimaal onderhoud en kosten
Het gaat om de balans, stelt Brager. 'Het onderhoud zo te organiseren dat er optimaal kan worden geproduceerd tegen minimale kosten en daarmee minimaal onderhoud. Optimale automatisering en efficiënte logistiek zijn daarbij cruciaal. De uitdaging zit 'm er in om het onderhoud zo te organiseren dat een productielijn of machine wordt aangepast aan de laatste stand der techniek zonder te investeren in nieuwbouw.'

Dat advies is naar de stellige mening van Brager belangrijk om onderhoud te beperken en daardoor kosten terug  te dringen. 'Storingen moeten niet alleen worden verholpen, onze inzet is er ook op gericht om er daarna voor te zorgen dat een storing nooit meer terug komt. Juist daardoor kunnen we continuïteit garanderen. Het is niet voor niets dat een grote multinational met een 24 uur-productie ons recent nog inschakelde voor service en onderhoud.'

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die VSE u kan bieden met betrekking tot service en onderhoud? Neem dan contact op met ons, e-mail: verkoop@vse.nl