• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Voor u gelezen: Industrie 4.0 versus Smart Industry

Voor u gelezen: Industrie 4.0 versus Smart Industry

Waarom Nederland zo nodig een eigen naam moest
Smart Industry, de zin van de onzin scheiden, en de vraag achter de vraag achterhalen. Dat vinden we bij VSE nuttige uitgangsposities. In haar blog op products4engineers.nl vraagt Marjolein de Wit-Blok zich af waarom Nederland zich niet aansluit bij de internationaal geaccepteerde term Industrie 4.0, maar in plaats daarvan een eigen concept ontwikkelde. Het team Smart Industry zegt het antwoord te kennen.

Vierde industriële revolutie
Het is al vaker vermeld: het cijfer ‘4’ in ‘Industrie 4.0’ staat voor de vierde industriële revolutie. Eerdere revoluties waren namelijk de stoommachine (1), elektriciteit en massaproductie (2) en vergaande industriële automatisering (3).
In de vierde industriële revolutie worden verschillende technologieën gecombineerd, speelt digitalisering een enorme rol en zie we communicatie tussen machines en systemen een enorme vlucht nemen. Met zoveel impact, dat de term ‘revolutie’ van stal is gehaald.
Maar waarom dan alleen in Nederland Smart Industry?

De term ‘Industrie 4.0’ komt uit Duitsland. En de Nederlandse industrie heeft een heel andere structuur dan de Duitse. Simpel gezegd: Duitsland produceert over het algemeen grote aantallen, terwijl Nederlandse bedrijven meer de nichemarkten bedienen en de relatie met de klant voorop stellen. Behalve veel technische innovaties richt de ‘Nederlandse’ Smart Industry zich dus ook op sociale innovaties. Daarbij speelt samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en het onderwijs een belangrijke rol.
Natuurlijk hebben de twee standaarden veel gemeen, zoals de focus op digitalisering en verweving van apparaten, productiemiddelen en organisaties. Met, volgens de schrijfster, als ideaal het bereiken van een situatie waarin bedrijven voor iedere klant ‘op maat’ kunnen produceren en diensten leveren. Robots, 3D-printen, nanotechnologie en sensoren spelen hierbij een rol.

Om Smart Industry in Nederland verder op weg te helpen heeft het kabinet de industrie in 2014 gevraagd een actieagenda op te leveren met hierin onder andere een visie, doelstelling, acties en meerjarenplanning.

Het team Smart Industry
Uit deze vraag is het team Smart Industry ontstaan. Dit team vormt de koppeling tussen het kabinet en de stuurgroep Smart Industry en heeft als taak om het bedrijfsleven bewust te maken van de mogelijkheden van Smart Industry. Het laten zien van de mogelijkheden gebeurt onder meer in de diverse Fieldlabs. Dat zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren.

En nu de toekomst
Volgens het artikel heeft team de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Het bewustzijn bij bedrijven neemt toe, op vele plaatsen worden initiatieven ontwikkeld en ook zijn er op hogescholen en een enkele universiteit lectoraten verbonden aan Smart Industry en is er een gevulde agenda met workshops, lezingen en bijeenkomsten die de bezoeker informeert over de relevante onderwerpen.

Alle informatie over het programma en activiteiten op het vlak van Smart Industry is te vinden op de website www.smartindustry.nl. En wil je concreet een goed gesprek over Smart Industry en what’s in it for you? Bel ons!
Lees het hele verhaal op https://products4engineers.nl/nl/blog/industrie-4-0-versus-smart-industry