Vraag het VSE: APM – Asset Performance Management

Asset                    Bedrijfsmiddel
Performance    Prestatie
Management    Beheer

Eerst maar eens even de officiële omschrijving: ‘Asset Performance Management (APM) is een veelomvattende benadering om moderne technologie in te zetten om de manier waarop we productiefaciliteiten beheren, onderhouden en verbeteren opnieuw uit te vinden.’

Beheer, onderhoud en verbetering van de prestaties van je bedrijfsmiddelen of fabriekssystemen. Hoe doe je dat?

Fabriekssystemen zijn er natuurlijk al sinds jaar en dag op gericht om de efficiëntie van de productie en de kwaliteit van het product te optimaliseren. Daarnaast zijn de systemen voor het onderhoud van de fabriek gericht op het maximaliseren van de operationele efficiëntie. In gewoon Nederlands: het moet allemaal zo efficiënt mogelijk, maar dat mag niet te veel kosten. En dat gaat niet altijd samen.

Oplossingen
Er is een oplossing voor dit probleem: APM, het Asset Performance Management. En daar zijn ze weer, onze digitale tweelingen! Het management is namelijk in de virtuele handen van handige ‘digital twins’ (ook wel digitale modellen genoemd, nee geen digitale fotomodellen!), die de huidige prestaties van machines en systemen continu vergelijken met hun optimale prestatiemogelijkheden. De tweelingen geven een seintje als er afwijkend gedrag is. Dus als de prestaties achterblijven. Of als het systeem een beetje raar doet. Zijn jullie bekend met Magister, het leerlingenvolgsysteem dat veel gehanteerd wordt in het middelbaar onderwijs? Zoiets dus. Magister in machineland.

Er is een rijtje industriële automatiseerders dat zo’n APM-oplossing heeft ontwikkeld. En ze geven het beestje allemaal een eigen naam. Net als de componenten die ervoor zorg moeten dragen. Zo heeft Yokogawa de Sushi sensor. Die versterkt de samenwerking tussen bedrijfssystemen en onderhoudssystemen, met APM als resultaat. Schneider heeft EcoStrucure, Novotek heeft Smart Signal van GE in het programma. Stork noemt een aantal methodes: Reliability Centered Maintenance (RCM), Risk Based Assessment (RBA), Reliability, Availability & Maintainability (RAM) analyse en Reliability Engineering Support - voorlopig nog zonder afkorting.

De APM-aanpak is in grote lijnen overal hetzelfde en er wordt vaak gewerkt in de volgende vijf stappen:

  • Generate : genereren van procesdata via bestaande besturing DCS, SCADA of PLC
  • Collect : verzamelen en opslaan van procesdata, lokaal of in de cloud
  • Analyze : analyseren van procesdata
  • Act : verbinden met en online plaatsen van de digital twin
  • Visualize : presenteren van de resultaten in een overzichtelijk dashboard

Stork doet het iets anders, zij werken in zes stappen. De basis van alle methodes is bij alle leveranciers hetzelfde: met zo weinig mogelijk investering je fabriekssystemen en bedrijfsmiddelen zo efficiënt mogelijk laten functioneren.

Kijk, en dat is precies waar VSE altijd naar streeft.

Bakkie doen?

 

 

Dit artikel op uw website?

Wilt u dit artikel overnemen op uw eigen website of blog, dan is dit toegestaan mits u:

  • ons hiervan op de hoogte stelt;
  • onderaan het artikel een link opneemt naar deze pagina;
  • het artikel integraal overneemt, inclusief de hyperlinks in de tekst.