• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Vraag het VSE: Connected services

Vraag het VSE: Connected services

Connected services
To connect: verbinden, koppelen
Services: diensten, voorzieningen
Connected services: gekoppelde diensten, gekoppelde voorzieningen
Het koppelen van slimme machines en apparaten voor monitoring, aansturing en optimalisatie.

Zoek je op internet naar connected services, dan vind je vooral veel oplossingen voor in personenvoertuigen. Terwijl met het hele Industrie 4.0 en IIoT de industrie er intussen toch ook al aardig vol van is. Connected services maken optimaal gebruik van digitalisering van machines, robots, componenten en besturingen.

We zien een paar grote spelers zich echt profileren met deze zogenaamde connected services. Ze vertellen dat je er monitoring, diagnostiek, remote acces, supply chain optimalisatie, preventief onderhoud, en nog een zwikkie andere onderwerpen mee kunt afdekken. Bij het onderwerp Smart Cities komt het onderwerp ook uitgebreid aan bod, maar over echte industriële toepassingen zien we nog maar weinig publicaties. Terwijl de Factory of the Future, of de Fabriek van de Toekomst toch echt aan elkaar zal hangen van deze services.

Tebodin publiceert een whitepaper over die fabriek van de toekomst. Die fabriek is volgens Tebodin connected, circulair en flexibel waarbij het onderdeel ‘connected’ direct gelinkt is aan Industrie 4.0. Die fabriek ziet er op zich niet anders uit dan onze huidige fabrieken, ze worden alleen verdergaand geautomatiseerd en anders aangestuurd. Bij het ontwerpen van de fabriek wordt dan gebruik gemaakt van de nieuwste technologieën. Niet alleen wordt de fabriek daardoor slimmer en zelfs vanaf afstand te besturen, maar de nieuwste stand van de techniek biedt ook voordelen op het gebied van efficiënter omgaan met grondstoffen, energie en onderhoud.

De rol met leveranciers wordt daardoor ook steeds meer een partnerschap. Contracten waarin ondersteuning, machine-beschikbaarheid en zelfs productiecapaciteit worden vastgelegd, worden dan gemeengoed. En volgens Tebodin bepaalt de mate waarin je informatie vanuit je fabriek kunt verzamelen, delen, communiceren en analyseren, je concurrentiepositie. En een voorsprong in betrouwbaarheid, efficiëntie en kwaliteit van het eindproduct.

Veel componenten zijn er al op voorbereid. Sensoren in lagers, vision, geluidsmonitoring, met elkaar communicerende robots, google glass voor de eventuele operator en machines die met elkaar praten. Standaardisatie is onmisbaar, maar dan heb je ook wat.

Bij VSE zijn we al stevig voorgesorteerd. Op standaardisatie, op sensor- en visiontechnieken, op robottechnologie. Want je weet het: we zijn nieuwsgierig en steken graag onze nek uit. Meer weten? Bel maar! De toekomst is dichterbij dan je denkt.

Het Tebodin whitepaper kun je hier downloaden.