• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Vraag het VSE: Performance Management

Vraag het VSE: Performance Management

Performance     : Uitvoering
Management    : Besturen
Het besturen van de uitvoering.

De officiële definitie luidt: ‘Performance management is het sturen op organisatiedoelen en resultaten. Werken met prestatie-indicatoren. Organisatieontwerp en bedrijfscultuur als succesfactoren. Prestatiemanagement en continue resultaatverbetering. Gedrag, houding en bedrijfscultuur als succesfactoren bij prestatiemanagement. Inzichten, voorbeelden, trends en tips.’

Worden we daar wijzer van? Mwah. Maar met de bovenstaande definitie kunnen we aan de hand van wat voorbeelden wel proberen wat duidelijkheid te scheppen.

Eerste voorbeeld: een orkest. Elk orkest is onderverdeeld in segmenten, individuele instrumentalisten. Instuderen, bijvoorbeeld van een complete symfonie, gaat dus stukje bij beetje en is afhankelijk van de inzet en het talent van alle musici. Elk stuk dat ingestudeerd is, kunnen we een prestatie-indicatie noemen. En dat gaat beter en beter, een continue resultaatverbetering dus. Het resultaat is uiteindelijk een perfecte uitvoering van die symfonie. Gemanaged door alle musici en de dirigent, die als ‘bedrijf’ zorgen voor het succes.

Tweede voorbeeld: De Oranje Leeuwinnen. Elk voetbalelftal is opgebouwd uit losse onderdelen (ik vond het gebruik van het woord ‘stukken’ in dit geval niet zo chique….). Het samenspelen moet worden ingestudeerd, net als dat bij het orkest het geval is. Met behulp van voorbeelden, trends: countervoetbal of toch vol op de aanval. En als het goed is, voetballen alle meiden goed mee en gaat het teamspel steeds beter. Prestatie-indicatie. Resultaatverbetering, met als hopelijk eindresultaat het wereldkampioenschap. Gemanaged door de coach, die ziet waar eventuele zwakke plekken zitten en die kan aanpakken.

Tot zover de leuke kant van performance management. Want in de industrie, bijvoorbeeld, gaat het maar om een ding: het meten van de doelen die behaald moeten worden c.q. de prestaties die geleverd moeten worden met als uiteindelijk doel het realiseren van de strategie van de organisatie. Klink heel hoogdravend, maar het gaat uiteindelijk om te kijken waar de zwakke plekken zitten.

Iedere organisatie is namelijk onzeker. Het leveren van prestaties is niet vanzelfsprekend. En die onzekerheid kan een bedreiging zijn voor het voortbestaan van de organisatie. Daarom is performance management in het leven geroepen. Om de ‘zwakke plekken’ in de organisatie op te kunnen sporen. En om die zwakke plekken te kunnen versterken. Of te kunnen vervangen.

Alles voor de vooruitgang!