• info@vse.nl
  • Opaalstraat 10, 2872 ZR Schoonhoven
 Vraag het VSE: Renewables

Vraag het VSE: Renewables

Renewables. Natuurlijke hulpbronnen. Duurzame energie. Groene energie. Hernieuwbare energie. Klimaatneutraal. Van het gas af. Allemaal namen en uitdrukkingen voor hetzelfde beestje? Of is er een onderscheid? En wil iedereen aan de renewables?

Bovengenoemde termen worden vaak als synoniem voor elkaar gebruikt. Er is wel degelijk onderscheid: een hernieuwbare bron moet je zo ongeveer onbeperkt kunnen gebruiken, maar als je energiebron duurzaam wilt noemen moet ie ook nog eens weinig milieuschade berokkenen. De vaak ‘groen’ genoemde biomassa is dus allesbehalve duurzaam: biomassa zou je met veel moeite hooguit ‘hernieuwbaar’ kunnen noemen.

Ok. Maar is het echt nodig dat we overstappen op die renewables?
Ons eigen Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zegt het zo: ‘Voor een lange-termijn-stabiliteit van de economie is het belangrijk dat er een evenwicht bestaat tussen de druk van de economie op de voorraden natuurlijke hulpbronnen en het vermogen van deze voorraden om zich te herstellen.’ De voorraden waarover het CBS het heeft zijn onder te verdelen in hernieuwbare hulpbronnen (onder meer hout, water, wind, zon en – daar is ie weer – biodiversiteit), en niet-hernieuwbare hulpbronnen: de fossiele energievoorraden zoals aardgas en olie.

Laten we eerst maar eens beperken tot Nederland. Aardgas, een fossiele brandstof, is voor ons landje economisch de belangrijkste niet-hernieuwbare hulp(energie)bron. Leuk voor de schatkist, aan de andere kant beeft en verzakt Groningen en nemen de aardgasreserves steeds af doordat we alles uit de grond pompen. Dus dat moet echt anders, ben je geneigd te denken. Maar er zijn partijen die vanwege eigenbelang een andere mening hebben, en niet alleen in ons land. “Kijken wij even op de wereldkaart”, zou Piet Paulusma zeggen. Wereldwijd gelden dezelfde tegenstrijdigheden.

Olie. Wie is er niet groot mee geworden?
De discussie die we in Nederland voeren op het gebied van aardgas hebben, woedt wereldwijd over olie. Onze eigen wereldwijd opererende Koninklijke Shell doet voor de bühne mee met het onderzoek naar duurzame industrie, het percentage van hun omzet dat ze hierin steken (naar eigen zeggen tussen de 6 en 10%) is maar een fractie van het geld dat ze steken in onderzoek naar nieuwe fossiele bronnen. Beeldvorming is alles. En dan zagen we van de week in het nieuws dat de éigen doelstellingen niet gehaald worden.

Een dilemma dus. Om de aarde leefbaar te houden moeten we overstappen op duurzame energie, aan de andere kant trappen the powers that be op de rem omdat ze bang zijn voor het verlies van invloed en boze aandeelhouders. Of omdat ze als regering overeind worden gehouden door de steun van de oliebazen.

Dus, je snapt het al. VSE is volop bezig met renewables. En denkt met je mee over de beste oplossing en over zin en onzin. Zo zijn we heel veel bezig met elektrificatie. Koffie?