Vision door de bril van een systeemintegrator

Er zijn vele redenen om vision toe te passen. Je wilt bijvoorbeeld de kwaliteit van de productie verbeteren. Het installeren van één of meerdere camera’s is dan een beproefde methode om afwijkingen in vorm, kleur of aantal te detecteren. Of je zit met een logistieke vraag. Met welk product heb ik te maken? Hoe volg ik dit product door de hele keten en hoe maak ik alle processtappen herleidbaar transparant? Ook voor tracking en tracing is de camera een veel gebruikte raadgever die kijkt naar EAN-, QR-, of andersoortige codes. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de robot. Door een robot ogen te geven wordt hij pas echt de flexibele manipulator die hij in potentie is.  Hij 'pickt' en hij 'placet' en gaat moeiteloos om met een ongestructureerde aanvoer van producten.  Of de robot is een kijkend karretje dat autonoom zijn weg vind in fabrieken en magazijnen, waar bovendien de onvoorspelbare mens vrij rondwandelt.

Hoewel op zichzelf een heel een vakgebied dat kennis vereist van licht, lenzen, beeldsensoren, pixels en beeldverwerkingsalgoritmes, is vision voor de systeemintegrator ‘slechts’ één belangrijke kant van de integratiemedaille. De camera brengt object of omgeving scherp in beeld. De beeldverwerkingssoftware trekt vervolgens de conclusies die een actie vereisen. Passieve’ visiontoepassing daargelaten, behelst deze actie meestal het in beweging komen middels een complex en precies samenspel van actuatoren. Motion dus. In het geval van kwaliteitscontrole bewegen om een gekeurde product als afkeur een andere route te geven of toe te voegen aan een specifieke sortering. In het geval van tracking & tracing om een product aan de juiste batch of order toe te voegen. En in het geval van de robot om direct al die assen aan te sturen die de robot zijn graag geziene vrijheidsgraden geven.

Dit brengt ons onvermijdelijk bij de kern van vision en systeemintegratie: het succesvol samenbrengen van disciplines. Wie beide disciplines naar volle tevredenheid van de gebruiker wil inzetten, kan nooit gesegmenteerd te werk gaan. Vision is geen eiland en uiteraard geldt dit ook voor motion. Uitspraken over de som der delen lijken cliché, maar zijn daarom niet minder waar. Uiteraard is een goede focus belangrijk. Maar het totaalplaatje mag nooit uit het oog worden verloren. Raadpleeg voor een holistische blik, ook als het een visionimplementatie betreft, daarom altijd uw systeemintegrator.